‘Vườn tao ngộ’ ngày thứ hai – Tri Ân Anh TPB VNCH

 

 

GNsP (29.12.2015) – 295 ông TPB VNCH đến từ Sài G̣n, B́nh Dương, B́nh Phước, An Giang và Đồng Tháp tham dự ngày thứ hai ‘Tri Ân Anh – TPB VNCH’ vào ngày 29.12.2015, tại sân Hiệp Nhất của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài G̣n.

 

Bằng cách này cách khác, ở một số địa phương đă t́m cách ngăn cản không cho các ông đến tham dự chương tŕnh. Họ đe dọa, bắt viết giấy cam kết không tham dự hoặc làm giấy mời làm việc đúng vào ngày hẹn gặp gỡ chương tŕnh. Có một số ông v́ nhiều lư do đă không vượt qua được những trở ngại này nên đă vắng mặt, một số khác có nhiều cách để vượt qua để đến với chương tŕnh. Cái nghiệt ngă vẫn đeo đuổi số phận các ông.

 

Duyên nợ dẫn dắt thân phận những người khốn khổ gắn chặt với Giáo hội Công giáo

 

 

Hơn 40 năm vượt qua số phận, phía trước đường c̣n dài

 

 

Cách nào rồi cũng đến được với nhau

 

 

Chúng con biết ơn ông

 

 

 

 

Tâm t́nh cuối năm

 

 

‘Ḿnh’ ba đứa hôm nay gặp nhau…

 

 

Đến trễ đành ngồi sau

 

 

Ba ông vui hết cỡ

 

 

 

 

 

 

Chút bánh ân t́nh

 

 

Qùa năm mới

 

 

Lộ phí đi đường

 

 

6 ông đến trễ, lỡ một chuyến tàu. Vẫn c̣n quà cho nhau.

 

 

Nhóm đến trễ từ Đồng Tháp, An Giang

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính