Bài giảng lễ giỗ cụ G.B. Ngô Đ́nh Diệm, cố Tổng thống VNCH, ngày 02.11.2015

 

 

 

 

 

 

GNsP (02.11.2015) – Lễ giỗ Cố Tổng thống G.B Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ lúc 10 giờ, ngày 02.11.2015, tại nghĩa trang B́nh Dương do một nhóm các cha Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n và nhóm thân hữu tổ chức cho khoảng 100 người đến từ nhiều nơi tham dự.

 

Bài Tin mừng được công bố trong ngày lễ giỗ của cụ G.B Ngô Đ́nh Diệm là bài Tin mừng Phúc Âm: Lc 23, 33. 39-43

 

“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi đă đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, v́ chúng không biết việc chúng làm”. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hăy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.

 

Đối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, v́ chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, c̣n ông này, ông có làm ǵ xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

 

Trong bài giảng bên ngôi mộ của Cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh DCCT, chia sẻ ba điểm: Thứ nhất, cái chết của người công chính, cả một đời thi ân bố đức, nhưng bị phản bội. Đó chính là cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu. Thứ hai, người ta “chia nhau áo của Chúa Giêsu”. Chiếc áo toàn vẹn đă bị phân mảnh và người ta –những kẻ thủ ác- đă chiếm đoạt, nhưng cuối cùng chỉ là những mảnh vải vụn và họ đă làm tan nát chiếc áo. Thứ ba, những ai tin, phó thác và chấp nhận đi theo con đường của Chúa Giêsu th́ được hưởng vinh phúc như lời Chúa Giêsu tuyên bố “hôm nay, anh ở trên thiên đàng với tôi”. Cuộc đời và cái chết của cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đă họa lại những nét cơ bản như trên. Cuối lễ, cha Vinhsơn kêu gọi mọi người nối kết lại những mảnh vụn mà người ta đă phá tan nát để làm lại một tấm áo mới cho đất nước và cho dân tộc VN.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính