Một ḍng lịch sử

 

 

 

Nói về cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, ngày nay vẫn c̣n nhiều tranh căi và chia rẽ trong nhiều người Việt.

 

Chánh trị mà, bạn làm sao có thể chỉ với 10 ngón tay mà che cả bầu trời, che cả mặt trời và làm vừa ḷng hết thảy những người và người trong cái xă hội này khi nhiều người quan niệm rằng chánh trị là quyền lợi thiết thân.

 

Cỡ như Hít Le - người hùng nước Đức vẫn mang gông xiềng dư luận, cỡ như Park Chung Hee và Lư Quang Diệu cũng bị lên án.

 

Nhưng ta thấy, nước Nhựt Bổn vẫn có đền thờ Yasukuni, hàng năm Tết về th́ Thủ tướng vẫn dâng hương mặc cho vài nước la ó rần rần.

 

Ráng đọc sách, nghiền ngẫm, trung dung, và nh́n ra một vấn đề, chí ít học nó để có thể tránh vết xe của người xưa cho sau này của Việt Nam.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là một người rất liêm khiết, ông sống khá thầm lặng, đời riêng như một danh sĩ Nho gia và tu sĩ vậy. Chưa có kẻ thù nào dám nói ông tham lạm, tham nhũng cái ǵ của Quốc Gia.

 

Ông là một người yêu nước, yêu dân tộc Việt mà dấn thân vào chánh trị từ khi c̣n nhỏ.

 

Ông sống nữa Tây nữa Ta, cái Ta Nho gia, cái Tây của nhận thức thời cuộc, của một chút giáo lư Công giáo về răn ḿnh.

 

Trong cái khúc quanh lịch sử của Việt Nam đó, ông - chỉ có ông - một cựu quan lại nhà Nguyễn là có khả năng dung ḥa được cả quá khứ và tương lai của người Việt quốc gia để mà thực thi quyền lực ổn định lại xứ Việt.

 

Không phải là vô lư khi người Mỹ chọn ông, cựu hoàng Bảo Đại đă quá lỗi thời và cần phải rút lui.

 

Dưới thời Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, tất cả đảng đối lập chánh trị ở Việt Nam Cộng Hoà đều không tồn tại,hoặc tồn tại rất yếu.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm không chấp đối lập nào nên người ghét nói ông là độc tài.

 

Cái chánh trị của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là kiểu nữa nhà Nguyễn nữa kiểu Tây, tựu trung là thẳng tay để trị an, thẳng tay dẹp cộng sản.

 

Muốn trị CS, trước phải trị nội bộ đă, ổn định nội bộ.

 

Ngày 23/10/1955, ông Ngô Đ́nh Diệm tổ chức cuộc trưng cầu dân ư phế truất Bảo Đại và lên làm Quốc Trưởng, sau đó là Tổng Thống.

 

Ta hiểu đó là sự tập trung quyền lực cao độ trong bối cảnh CS Bắc Việt đă có căn cứ địa là nữa Việt Nam ở Bắc Kỳ và cài hàng triệu quân CS ở lại Miền Nam. Vậy mà 4 năm sau luật 10/59 mới ra đời được, đủ hiểu không hề dễ dàng ǵ để chuẩn bị đủ lực lượng và tiền bạc để trị CS.

 

Việt Nam Cộng Hoà chánh thức được thành lập trong năm 1955 là chổ dựa cho những người quốc gia, dân tộc chủ nghĩa.

 

Đến năm 1958 Việt Nam Cộng Hoà của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă có 50 quốc gia công nhận về mặt pháp lư và thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó, có 38 quốc gia thiết lập đại sứ, lănh sự tại Việt Nam Cộng Hoà.

 

Việt Nam Cộng Ḥa thiết lập ṭa đại sứ, lănh sự quán tại 45 quốc gia trên thế giới.

 

Kinh tế Việt Nam Cộng Hoà thời Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm rất ổn định và phát triển.


Xă hội thời Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cơ bản an ổn về đời sống kinh tế và sự an b́nh trong xă hội văn hóa, văn minh. V́ sau khi đảo chánh ông th́ Việt Nam Cộng Hoà trượt dài trong bất ổn.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm thành công khi ngày 13/5/1959, Nhựt Bổn đă bồi thường chiến tranh đối với Việt Nam Cộng Hoà.

 

Nhựt Bổn trả cho Việt Nam Cộng ḥa 39 triệu USD tiền bồi thường trong ṿng 5 năm và cho vay 16,6 triệu USD cho các dự án phát triển.

 

Kinh tế Miền Nam thời Việt Nam Cộng Hoà của Tổng Thống Diệm là thời vàng son khi thâu nhập đầu người khá ở Châu Á. Thời hoàng kim nhứt của Việt Nam Cộng Hoà là năm 1960 thâu nhập đầu người Việt Nam là 223 USD/người trên Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, nhưng thua Hồng Kông, Nhựt Bổn.

 

Chỉ có thằng ngu mới so sánh Tổng Thống Diệm với CS.

 

Nhiều người nói cách cai trị của Tổng Thống Diệm là độc tài khi ông không nhận đối lập.

 

Tuy nhiên phải nh́n nhận đó cũng là một quan điểm chánh trị, chỉ trong 9 năm Miền Nam dần vào sự ổn định mọi mặt.

 

Ra luật bắt Huê Kiều (Tàu) chọn quốc tịch là một cách thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Hoa Kỳ bắt đầu bất đồng quan điểm từ năm 1960 khi ông t́m cách hạn chế những đ̣i hỏi “kiểu Mỹ” của Hoa Kỳ với tinh thần dân tộc Việt rất cao.

 

Ông Ngô Đ́nh Nhu trả lời một tờ báo hồi những năm 60 qua tư liệu của Trần Kim Tuyến

 

“Hỏi:


- H́nh như Đức Hồng Y Spellman có khuyến cáo Tổng Thống nên mở rộng chánh phủ và chấp nhận đối lập?

 

Ông Nhu trả lời:


- Điều đó có.

 

Tổng Thống cũng đang cứu xét nhưng với một nước chậm tiến như Việt Nam không thể áp dụng chế độ tự do dân chủ như Tây phương.

 

Đất nước chúng tôi truyền thống dân chủ từ cả ngàn năm trước, dân chủ từ hạ tầng, từ xă ấp. Ở thượng tầng phải làm thế nào giữ được uy quyền tối thượng của Quốc gia.

 

Mỹ có thói quen bắt buộc các đồng minh phải rập khuôn như họ nhưng ở Mỹ khác, ở Á Châu này khác, trong một quốc gia ḥa b́nh th́ lại hoàn toàn khác với một quốc gia đang có chiến tranh.

 

Tổng Thống Kennedy khuyến cáo Việt Nam cải tổ cơ chế dân chủ có nghĩa là (mô) phỏng cơ chế dân chủ của Mỹ.

 

Nhưng, ông cha chúng tôi đă có nhiều kinh nghiệm về nạn chia rẽ, nạn kỳ thị phe phái, nếu ở Việt Nam áp dụng dân chủ như ở Mỹ th́ chỉ đi đến t́nh trạng hỗn loạn. Mà Việt Nam th́ không thể chấp nhận được t́nh trạng hỗn loạn.”

 

Chúng ta soi chổ này, soi cách cai trị của ông Diệm và đ̣i hỏi ‘dân chủ kiểu Mỹ” để có cái nh́n thiết thực nhứt.

 

Đă mấy chục năm sau ngày đảo chánh 1/11/1963 ta hiểu rằng Tổng Thống Diệm “tinh” hơn Mỹ về chuyện cai trị Việt Nam.

 

Bằng chứng là sau ngày 1/11/1963 Miền Nam rơi vào t́nh trạng rối loạn, ở chánh trị, chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà th́ sau đó đảo chánh liên miên, chia phe chia phái, Việt Cộng gần như công khai phá hoại.

 

Bằng chứng là đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà “dân chủ” kiểu Mỹ trong rối loạn.

 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu dù rất cố gắng - lên trong t́nh cảnh hoàn toàn lệ thuộc Mỹ,Tổng Thống Thiệu không có quyền hạn mạnh như Tổng Thống Diệm nên đôi lúc ông bất lực với nội bộ Việt Nam Cộng Hoà.

 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi từ chức nói rằng:

 

“Người Mỹ từ chối giúp đỡ cho một nước đồng minh, bỏ rơi một nước đồng minh như vậy là một điều vô nhân đạo. Các ông để cho chiến sĩ của chúng tôi chết đuối dưới làn mưa đạn của địch. Đó là hành động vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo”.

 

Ai đó nói TT Ngô Đ́nh Diệm đàn áp tôn giáo là không đúng.

 

Nội các Việt Nam Cộng Hoà năm 1963 trong 18 người có 5 người là Công giáo, 8 người Phật giáo, 3 người Tam Giáo, 1 người Cao Đài giáo và 1 người thuộc Ḥa Hảo.

 

Trong cuốn “Our Vietnam Nightmare” của kư giả Marguerite Higgins ghi nhận rằng chánh phủ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đóng góp 9 triệu đồng để trùng tu và xây cất chùa chiền.

 

Có tất cả 1295 ngôi chùa đă được trùng tu.

 

Riêng chùa Xá Lợi, Tổng Thống đă tặng 2 triệu đồng và sau đó cho sử dụng thêm 7 lần tiền tổ chức giải đua ngựa để xây cất năm 1956.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm c̣n kêu xây sửa lại mả cho ông Nguyễn Sanh Huy (Nguyễn Sinh Sắc) là cha ông Hồ Chí Minh ở Cao Lănh kia mà, trước đó nước lụt hay ngập v́ mả quá thấp.

 

V́ sao một số sư tăng bên Phật quậy thời Tổng Thống Diệm?

 

Cựu hoàng Bảo Đại trong cuốn”Le Dragon D'Annam” tr. 348 viết giải thích rơ ràng, ai dám nói cựu hoàng nói không đúng:

 

“Khi các sư săi, do Mỹ và tay sai của Việt Cộng điều động, bắt đầu lao ḿnh vào những cuộc biểu t́nh, th́ nhà cầm quyền phải đối phó lại. Nhưng Diệm Nhu là người Công Giáo, v́ vậy sự đối phó của nhà cầm quyền bị coi là mang màu sắc tôn giáo”

 

Chính cái đạo Công giáo và ông anh giám mục đă là - có thể - là cái người ta gán cho TT Diệm đàn áp tôn giáo.

 

Cái đảng Cần Lao Nhân Vị của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm có cả phe Công giáo ôn ḥa và quá khích.

 

Công giáo ôn ḥa là thế tục, chủ trương ḥa đồng, nhập thế đời sống văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, v́ dân tộc Việt Nam.

 

Phe cực đoan cũng rất yêu dân tộc Việt Nam, nhưng họ lại nghĩ rằng muốn chống CS triệt để th́ phải dựa vào người Công giáo Việt Nam, thậm chí phải Công giáo nhiều nhiều lan ra ở Miền Nam.

 

Tổng Thống Diệm có đôi lúc không kiểm soát được những người cực đoan đó.

Trong khi Cộng Sản lọt vào hàng giáo phẩm Phật giáo, khích động chánh trị để gây rối Việt Nam Cộng Hoà ngày càng mạnh.

 

Tổng Thống Diệm đôi lúc không biết phải làm sao giữa cảnh các sư tăng ngày càng bạo động bất chấp.

 

Rốt cuộc ....

 

Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm nằm xuống ba tấc đất vun bồi cho miếng đất Miền Nam này.

 

Bài học này ai cũng thấy rơ, cũng hiểu rơ.

 

“Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian, đổi cả không gian

Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do t́nh

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận b́nh”

 

 

Fb Nguyễn Gia Việt

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính