Lnh đạo Hong Kong xin lỗi khi gần hai triệu người xuống đường phản đối dự luật dẫn độ

 

https://www.theepochtimes.com/live-updates-hong-kong-protester-dies-after-unfurling-banner-on-side-of-building_2964965.html

 

By Epoch Times Staff

 

 

 

Hong Kong, ngy 16/6/2019: Người phản đối xuống đường biểu tnh đi lnh đạo Hong Kong từ chức v rt lại dự luật dẫn độ. (Reuters/Tyrone Siu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong Leader Apologizes as Nearly 2 Million Protest Extradition Bill

https://www.theepochtimes.com/live-updates-hong-kong-protester-dies-after-unfurling-banner-on-side-of-building_2964965.html

 

By Epoch Times Staff

June 16, 2019 Updated: June 16, 2019

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh