Viết mi tn anhEm viết tn anh trn l trn hoa
L kia rồi sẽ rơi, hoa kia rồi sẽ tn
Em viết tn anh trn mun sng ngn
Sng rồi sẽ cuốn xa khơi...
Em viết tn anh ln my trời
My trời rồi sẽ tan
Em viết tn anh trong tri tim em
Tim em rồi sẽ nằm su trong lng đất
Em viết tn anh trn l Cờ Tổ Quốc
L cờ vng tồn tại vĩnh viễn với thời gian
Hỡi người anh, em chưa biết mặt biết tn
Nhưng em gọi tn anh l Lnh Chiến
Bước chn anh đ đặt khắp trn 4 Vng Chiến Thuật
Giờ c thể đ nằm su trong lng đất
Hay lưu vong nơi xứ lạ qu người
Nhưng tn anh vẫn mi mi, đời đời
In trn l Cờ Vng bất diệt!

 

 

Đỗ Vũ Kỷ H

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh