Tội ác của đảng csTàu

 

Đỗ T. Công

 

 

Đảng csTàu và Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), phải trả lời trước công luận về phạm tội ác “diệt chủng”, (1) v́ những gian dối và che đậy của họ về Vi Khuẩn Vũ Hán. Nếu đầu tháng 1/2020 csTàu công bố sự thật về sức hủy diệt của con Vi Khuẩn, thế giới đă không bị thăm nạn như ngày hôm nay. 

 

Singapore, Đài Loan hay Hồng Kông là những quốc gia thừa kinh nghiệm với thủ đoạn gian dối của họ Tập và csTàu, nên đă nhanh chóng đối phó, bảo vệ dân họ, mà cách nhanh nhất là không cho người Tàu đi vào nước của họ, bên cạnh các biện pháp pḥng ngừa khác. Hiện nay, dù là quốc gia từng có số người Tàu đi lại nhiều, nhưng tỷ lệ dân bị nhiễm Vi Khuẩn Vũ Hán rất ít. Hồng Kông 483 người bị nhiễm, Singapore có 683 và Taiwan chỉ có 252 người. Trong khi đó Mỹ hơn 83,000 người bị nhiễm, c̣n hơn cả nước Ư là 80,589. Chỉ riêng New York đă có hơn 25,000 người nhiễm rồi. Tổng số nạn nhân của Vi Khuẩn Vũ Hán trên toàn thế giới là 528,770 người, luôn cả Tàu Cộng. 

 

Như nhận định của Newton Gingrich, csTàu đă gian dối và hiện nay đang t́m cách chạy tội bằng cách đổ thừa Mỹ là nước đă tạo ra con Vi Khuẩn Vũ Hán.(2)

 

 

Đỗ T. Công

 

https://www.newsweek.com/newt-gingrich-how-china-mismanaged-lied-about-coronavirusthen-blamed-america-opinion-1494532

 

(1) The Chinese Communist Government and WHO, have to pay to the world and the dead souls their committed genocide’s crimes; which defines as “acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such" including the killing of its members, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately imposing living conditions that seek to "bring about its physical destruction in whole or in part".

 

(2) China's guilt at having allowed a local epidemic to turn into a worldwide pandemic is even more infuriating when the Chinese Foreign Ministry publicly alleges that the coronavirus came from America

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính