Đặc khu kinh tế + thuê đất trăm năm, mồi ngon cho Trung cộng

 

Đỗ Ngà

 

 

Đặc khu là ǵ? Là khu đơn vị hành chánh – kinh tế đặc biệt. Khu này được thành lập để hưởng những ưu đăi riêng mà các khu khác không có. Có 2 loại, đặc khu hành chính và đặc khu kinh tế.

 

Đặc khu hành chính là một nơi có quy chế quản lư nhà nước riêng, khác biệt với phần chung của đất nước đó. Hồng Kông là một ví dụ, năm 1997 Hồng Kông trở về với Trung Quốc và giữ nguyên mô h́nh quản lư nhà nước kiểu Anh trong ṿng 50 năm. V́ thế nên mới có từ “một quốc gia 2 chế độ”. Hệ thống pháp luật hoạt động như thời Anh thuộc, hệ thống ṭa án theo mô h́nh thông luật của Anh Quốc, đơn vị tiền tệ vẫn giữ nguyên như thời Anh thuộc vv… Chỉ có đặc khu trưởng là người của chính quyền Bắc Kinh.

 

Đặc khu kinh tế là nơi có những ưu đăi về những chính sách kinh tế khác với khung pháp luật áp dụng chung cho toàn quốc. Ở Việt Nam cũng đă có nhiều đặc khu như thế. Tại nơi đó, người ta cho những nhà đầu tư được hưởng những ưu đăi đặc biệt như: miễn thuế vài năm đầu, rồi nhiều năm tiếp theo được hưởng mức thuế suất thấp, được miễn thuế nhập thiết bị, được kư hợp đồng thuê đất ưu đăi vượt ra khỏi quy định chung của luật pháp vv… Mục đích là chính phủ muốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào bằng mọi giá, bất chấp những thiệt hại lâu dài.

 

Đặc khu kinh tế tốt hay xấu? Để biết tốt hay xấu th́ nên đặt ngược câu hỏi, tại sao chính quyền không cho mọi thành phần kinh tế, bất kể nhà đầu tư trong ngước hay FDI đều hưởng những ưu đăi đó? Mà sao lại chỉ gói gọn lại một khu nào đó để cho một số đối tượng có đặc quyền đặc lợi riêng? Từ đó chúng ta thấy, đặc khu kinh tế là một loại cởi trói cho một nhóm nhà đầu tư trong khi hầu hết là bị trói. Tại những đặc khu, chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài đến và hưởng lợi. Mà nếu ưu đăi cho những doanh nghiệp nước ngoài hơn trong nước th́ đấy là giết chết con ruột ưu đăi người dưng. Một chính sách cần phải loại bỏ v́ nó bất công.

 

Hiện nay nhà đầu tư Trung Cộng vào đây với cường độ ngày càng mạnh như những cuộc xâm lăng thầm lặng. Nếu đặc khu có nhiều nhà đầu tư Âu, Mỹ, Nhật, Hàn th́ không nguy hiểm, nhưng nếu Trung Cộng chiếm lĩnh những đặc khu đó th́ sao? Hiện nay nhà đầu tư Mỹ, Nhật trên đất Việt chịu lép vế trước những nhà đầu tư Trung Cộng. Formosa vỏ Đài ruột Trung Cộng đă chiếm lĩnh nguyên một khu của riêng nó như là một khu tự trị trong ḷng Việt Nam. Phái đoàn cấp bộ của bộ TNMT không được phép vào, và mọi thứ hoạt động bên trong chính quyền không thể kiểm soát. Nhiều những đặc khu như thế này th́ chắc chắn đấy là những nơi mà Trung Cộng nhắm đến để chiếm lĩnh và xây dựng lănh địa riêng ngay trên đất nước này.

 

Với một nền chính trị kém minh bạch, những hợp đồng riêng dành cho phía Trung Cộng là những bí mật quốc gia, cộng vào đó là phía nhà đầu tư Trung Cộng được “thuê” đến 99 năm ngang bằng với thời gian Anh Quốc sở hữu Hồng Kông th́ điều ǵ xảy ra? Trung Quốc nhờ sự hùng mạnh của ḿnh, đồng thời nhờ sự tử tế của nước Anh mà Hồng Kông về lại Trung Cộng. Nhưng Việt Nam – Trung Quốc khác Anh Quốc – Trung Quốc. 100 năm sau, ai sẽ thu hồi lại trong khi những hợp đồng kí tá dân không hề biết?

 

Đặc khu kinh tế là những cửa mở cho phía Trung Cộng vào chiếm lĩnh. Họ rải khắp bờ cơi và sở hữu những đặc khu với ưu đăi trăm năm. Đất nước đă rất bất an. Kẽ hở đó dân c̣n nh́n thấy th́ không lư ǵ Bắc Kinh không nh́n ra cả. Với GDP 11.000 tỷ USD lớn hơn 50 lần GDP Việt Nam, Trung Cộng đầu tư sang Việt Nam không thèm kiếm lời cũng được, mục đích là chiếm lĩnh với thời hạn 100 năm bằng mọi giá. Kinh tế phụ thuộc Trung Cộng, mở cửa cho Trung Cộng hết cỡ th́ đất nước này sẽ ra sao?

 

Mấy ngày nay, "Quốc hội" bàn cho ra "quy chế đặc khu" và thêm vào đó là luật cho thuê đất 99 năm. Ai cũng biết chỉ thị này từ ĐCS, nhưng cái gốc của điều này không phải ở ĐCSVN, nó ở xa hơn. Hăy đặt câu hỏi ai có lợi nhất khi 2 điều luật này thông qua th́ biết. Ai cũng thấy 2 điều luật này là 2 điều luật dọn đường. "Quốc hội" vỗ ngực tự xưng là "đại diện cho dân" nhưng đang bán đứng dân tộc. Rơ ràng là như vậy.

 

 

02/06/2018

Đỗ Ngà

 

Phụ đính

“Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself”: FDR’s First Inaugural Address

I am certain that my fellow Americans expect that on my induction into the Presidency I will address them with a candor and a decision which the present situation of our people impel. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions in our country today. This great Nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life a leadership of frankness and vigor has met with that understanding and support of the people themselves which is essential to victory. I am convinced that you will again give that support to leadership in these critical days.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính