*Trường Hận Ca Tháng Tư Đen*

 

 

 

 

- Ba Mươi Tháng Tư đọc lại trang Sử Việt liệt oanh,

Ngưỡng phục Tổ Tiên ta bao anh hùng nữ kiệt,

Hy sinh quyết chống giặc giữ toàn vẹn Non Sông,

Nay cháu con phải noi gương dẹp tan loài cộng phỉ.

 

Tháng Tư Đen

 

Trời đang sáng bỗng mây mù trùm phủ,

Những cánh chim vội vă gọi nhau về,

Đoàn người kinh sợ hốt hoảng tái tê,

Bao tan tác chia ĺa từ ngày ấy!

 

 

Tháng Tư Đen

 

Những chiến sĩ quên ḿnh v́ Tổ quốc,

Lệnh buông súng, nhưng không chịu đầu hàng,

V́ trách nhiệm nhận cái chết hiên ngang,

Quyết không để rơi vào tay giặc cộng.

 

 

Tháng tư Đen

 

Bao anh hùng nêu cao gương sống động,

Thân làm tướng nếu bị giặc chiếm thành,

Nhận cái chết tô trang sử liệt oanh,

Thà chết vinh quang c̣n hơn sống nhục.

 

Tháng Tư Đen

 

Ḷng quặn đau nh́n ḍng người cuồn cuộn,

Bồng bế nhau chạy giặc hồ xâm lăng,

Giặc như bày thú tháo cũi xổ lồng,

Nhắm ḍng người bắn vào không thương tiếc.

 

 

 

Tháng Tư Đen

 

Thằng cán ngố tha hồ vào vơ vét,

Từ chiếc xe đạp, quạt máy phải mang về,

Những đồ dùng mà dân Bắc ham mê,

Có khi nào bọn chúng được trông thấy.

 

 

Tháng Tư Đen

 

Bao tuôi trẻ vào Nam bỗng tỉnh dậy,

Khi nh́n ‘phồn vinh giả tạo’ nơi đây,

Chống Mỹ cứu nước nghe thật là hay,

Câu ‘sinh Bắc tử Nam’ là như vậy!

 

 

Tháng Tư Đen

 

Nơi bờ biển Đà Nẵng tháng tư đấy,

Tàu cách xa măi tít tận ngoài khơi,

Trẻ cô nhi dắt díu khóc nghẹn lời:

“Xin Ma-sơ đem chúng con về lại.”

 

Tháng Tư Đen

 

Những con người trên chiếc tàu chồng chất,

Kẻ trên tàu người đứng dưới bơ vơ,

Cảnh níu kéo nhỏ ḍng lệ thẫn thờ,

Người rơi xuống ch́m trong luồng sóng cuốn.

   

 

 

Tháng Tư Đen

 

Ta ngậm ngùi tiếc thương năm tháng cũ,

Công lao gian khổ bồi đắp từng ngày,

Bao công tŕnh xây dựng đến lúc này,

Trong phút chốc biến tan vào máu lửa.

 

 

Tháng Tư Đen

 

Đă bôi vết nhơ lên trang sử Việt,

Đă xóa nḥa những chiến tích hùng anh,

Cường bạo gian tham phá đổ tan tành,

Ôi Tháng Tư Đen phủ đầy bóng tối!

 

 

Tháng Tư Đen

 

Hỡi Việt cộng hăy quay đầu sám hối,

Đất trời sông núi Nam đẹp bao nhiêu,

Ngoại xâm làm dân tộc khổ đă nhiều,

Sao các ngươi c̣n qui hàng Tàu cộng?

 

 

Tháng Tư Đen

 

Bọn các ngươi cuồng nô đầy tham vọng,

Tháng hận thù dân tộc chẳng thể quên,

Luật quả báu các ngươi sẽ phải đền,

Lưới trời khó thoát, ḷng người sẽ rơ!

 

 

Thánh Tư Đen

 

Đất nước Việt sao các người từ bỏ?

Lại cấu kết dâng cho giặc ngoại xâm,

Ông cha ta đă dạy chúng bao lần,

Đến ngày nay các ngươi lại phản bội.

 

 

Tháng Tư Đen

 

Hăy nghe đây vang Tuyên ngôn Độc lập:

‘Đất Nước Nam của người Dân Nam,

Cớ sao ngươi phá đổ tan hoang?’ (*)

Câu trả lời toàn dân quyết chứng tỏ!

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính