*SỐNG – CHẾT*

Tŕnh thuật theo Phúc Âm

“Ta là sự Sống Lại và là Sự Sống”

(Ga 11, 1-45)

 

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đă xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”.

 

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người c̣n lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hăy trở lại xứ Giuđêa”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái t́m ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?” Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày th́ không vấp ngă, v́ người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngă v́ không có ánh sáng”. Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại”. Chúa Giêsu có ư nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rơ: “Ladarô đă chết. Nhưng Ta mừng cho các con, v́ Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hăy đi đến nhà ông”. Lúc đó Tôma, cũng có tên là Điđimô, nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người”.

 

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đă được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà v́ người em đă chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, c̣n Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây th́ em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin ǵ cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, th́ em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đă tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đă đến trong thế gian”.

 

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. V́ lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người c̣n đang đứng ở nơi Martha đă gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vă đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp ḿnh xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, th́ em con không chết”. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: “Đă an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: “Ḱa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!”

 


 Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đă mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hăy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đă nặng mùi rồi v́ đă bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đă chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, th́ con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nh́n lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đă nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên v́ những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đă sai Con”.  Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hăy ra đây!” Người đă chết đi ra, chân tay c̣n quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hăy cởi ra cho anh ấy đi”.

 

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, th́ đă tin vào Người.            

                                   

+ Ngoài Lazarô, c̣n có một số người Chúa cho sống lại.       

                                                                                                                 

- CON TRAI CỦA BÀ GÓA Ở XA-RÉP-TA.

 

Ba lần ông Êlianằm lên trên đứa trẻ và kêu cầu: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!”. Đức Chúa nghe tiếng ông Êlia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống (1 V 17:21-22).

 

- CON TRAI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ SU-NÊM

Khi ông Êlisa tới nhà th́ cậu bé đă chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ có hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa.Ông lên giường nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên.35 Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó; cậu bé hắt hơi đến bảy lần, và mở mắt ra (2 V 4:32-35).

 

- NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẠI  MỘ ÔNG ÊLISA

Ông Êlisa qua đời và người ta đă chôn cất ông. Hàng năm, các toán quân Mô-áp xâm nhập xứ sở. Vậy, có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, th́ thấy một toán quân của bọn đó, họ liền vất người chết vào mộ ông Êlisa, rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Êlisa th́ sống lại và đứng thẳng dậy (2 V 13:20–21).

 

- CON TRAI CỦA BÀ GÓA Ở NA-IN

Trông thấy bà, Chúa chạnh ḷng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hăy trỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ (Lc 7:13-15).

 

- CON GÁI CỦA ÔNG GIAI-RÔ

Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giêsu nói: “Đừng khóc! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Họ chế nhạo Người, v́ biết nó đă chết. Nhưng Người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: “Này bé, trỗi dậy đi!”. Hồn đứa bé trở lại, và nó đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn (Lc 8:52-55).

 

 

+ Sự Chết theo Kitô Giáo +

 

“Lạy Chúa! Xin cho các Linh Hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho Ánh Sáng ngàn thu chiếu soi trên các Linh Hồn ấy.”

- Có 1 thời để chào đời, có một thời để ĺa đời. 

(Gv.3: 2)

- Là Kitô hữu chúng ta Chết cho Chúa, cũng như đă sống cho Ngài.

(Kn.14: 7)

- Nhờ sự Chết chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. 

(Ga.21: 19)

- Phúc thay những kẻ Chết trong Chúa.

(Kn.14: 13)

- Khi chấm dứt cuộc đời ở trần thế này, chúng ta không trở lại với thế trần ở nơi  nào khác. Con người chỉ Chết một lần.

(Dt.9: 23)

- Người đức nghĩa dù chết sớm cũng được nghỉ yên.

(Kn.4: 7)

- Khi sắp Chết con người hết ḷng kêu cầu lên Chúa với hy vọng Ngài sẽ không bỏ  rơi họ.

(Tv.16: 10)

- Chính Thiên Chúa đă nuôi dưỡng niềm hy vọng và đă để cho niềm hy vọng nối dài, v́ Ngài đă không giao tôi cho Thần Chết.

 (Tv.118: 18)

- Xin Thiên Chúa kéo con lên khỏi ngục Tử Thần, để ca tụng Chúa tại cửa thành Sion.

(Tv.9: 14)

- Tôi không Chết, nhưng bước vào cơi Sống.

 (Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

- Sự Chết cao quí v́  nó chấm dứt những lao công vất vả, nó là ch́a khóa mở dẫn đến cuộc sống khải hoàn.

(Thánh Bênađô)

- Mọi người hăy vui mừng với tôi, v́ tôi sắp ĺa bỏ chốn sầu khổ để đến nơi an nghỉ.

 (Thánh Nữ Catarina)

- Đời sống với tôi là Đức Kitô và sự Chết đối với tôi là ngày lănh công.

(Thánh Philiphê)

- Lạy Chúa, bây giờ cho tôi tớ Chúa chết b́nh an!

(Lời Ông Simêon khi ẵm Chúa Hài Nhi)

- Tôi ao ước Chết để được ở với Chúa Kitô.

 (Thánh Phao-lô)

- Chính lúc Chết đi là khi vui sống muôn đời.

(Kinh Ḥa b́nh- Thánh Phanxicô Assisi)

- Lạy Chúa nhân từ! Xin thương đoàn tụ con cái Cha đang tản mạn khắp nơi.   Xin thương cho ông bà, cha me, anh chị em chúng con đă qua đời và tất cả những ai đă ly trần trong ơn nghĩa Chúa, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùnnhau hưởng vinh quang Chúa muôn đời.

(Lời Vị Chủ Tế đọc trong Thánh Lễ)

 

+ Suy niệm về Sự Chết +

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

Hồn tôi mới được nghỉ ngơi muôn đời

                                                                                                                                            Nếu chết là một chấm hết, th́ cái chấm hết ấy có lẽ chỉ có giá trị đối với sự thù hận. Người chết không c̣n hận thù nhau nữạ Dù có căm thù sâu sắc đến đâu, nằm kề bên nhau trong một nghĩa địa, những người chết sẽ không bao giờ thấy một cuộc chiến giữa những người chết. Nếu có một thế giới không c̣n chiến tranh, không c̣n vũ khí, không c̣n hận thù nhau nữẫ. có lẽ đó là thế giới của nghĩa trang. Nơi đó chính là nơi an nghỉ khỏi mọi thù hận.

 

Cái chết, dù độc ác đến đâu, cũng trở thành đấu chỉ của ḥa b́nh... Đó là điều mà chúng ta có thể xác quyết khi nh́n ngắm cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Ngài chết để lôi kéo mọi người đến với Ngàị Và để thực hiện điều đó, trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống trần gian, Ngài đă tha thứ ngay cho những kẻ đang hành hạ Ngài.

 

Trong cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta hăy tưởng nhớ đến những người quá cố. Những người quá cố đó có thể là những người thân của chúng ta, họ cũng có thể là những người chúng ta chưa hề quen biết, nhưng nhất là những người đă từng là kẻ thù của chúng ta. Tâm t́nh của người Kitô chúng ta trước hết phải là tâm t́nh tha thứ của Chúa Giêsữ. Cái chết của Chúa Giêsu đă trở thành nguồn ơn cứu rỗi và ḥa b́nh. Cái chết của những người Nhật Bản tại Hiroshima đă trở thành một lời kêu gọi xây dựng ḥa b́nh và tha thứ... Cái chết của những người mà chúng ta đang ngậm ngùi tưởng niệm trong ngày tháng qua cũng phải là một âm vang của chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá: “Xin Cha tha cho chúng.”

 

 

+ Hăy mai táng chính ḿnh +

 

 

 

Một vị linh mục nọ đă có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời rao báo như sau: “Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ Tư tới”. Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên. Người nào cũng muốn biết con người quan trọng ấy là ai.

 

Đúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo xứ nườm nượp kéo nhau đến nhà thờ. Từ cung thánh cho đến cuối nhà thờ, không c̣n một chỗ trống. Người ta đến không phải để cầu nguyện cho người quá cố cho bằng để nh́n mặt lần cuối cùng con người mà ai cũng muốn biết.

 

Sau thánh lễ, vị linh mục đến mở nắp quan tài để cho mọi người đến chào từ biệt lần cuối cùng người quá cố. Ai ai cũng sắp hàng để nh́n cho kỳ được người chết. Nhưng ai cũng đều ngạc nhiên, bởi v́ thay cho thi hài của người chết, mỗi người chỉ nh́n thấy trong quan tài một tấm gương và dĩ nhiên, khi cúi nh́n vào quan tài, mỗi người chỉ nh́n thấy dung nhan của ḿnh mà thôi.

 

Chờ cho mọi người làm xong nghi thức từ biệt ấy, vị linh mục mới giải thích: “Như anh chị em đă có thể nhận thấy, tôi đă cho đặt vào trong quan tài một tấm kính. Con người mà anh chị em nh́n thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mỗi người trong chúng ta. Vâng, đúng thế, thưa anh  chị em, mỗi người chúng ta cần phải mai táng chính ḿnh... Thánh lễ vừa rồi đă được cử hành cho tất cả chúng ta”.

 

 

Phụ dẫn: Phỏng vấn Bà Maria Simma lần đầu tiếp xúc với các Linh Hồn

 

- VÀO LÚC CHẾT

 

Ḷng thống hối ăn năn có vai tṛ ǵ trong giờ chết?

- Ăn năn thống hối rất quan trọng. Trong mọi trường hợp th́ tội được tha, nhưng những hệ quả của tội vẫn c̣n đó. Nếu một người muốn được toàn xá (tha bổng) vào lúc chết, nghĩa là được đi thẳng vào Thiên Đàng, th́ linh hồn phải thoát khỏi mọi ràng buộc.

 

Ở đây tôi muốn chia sẻ một chứng từ rất có ư nghĩa do bà Maria kể.

 

Bà được yêu cầu t́m ra linh hồn một phụ nữ, mà họ hàng tin là đă hư vong, v́ lối sống kinh khủng của bà trước khi qua đời. Bà ấy bị tai nạn, rơi từ xe lửa xuống và chết.

 

Một linh hồn kể với bà Maria rằng: người phụ nữ ấy đă được cứu, được cứu khỏi Hỏa Ngục, bởi v́ vào lúc chết, bà đă thưa với Chúa: “Chúa lấy mạng sống con th́ rất đúng, v́ con sẽ không thể nào xúc phạm Chúa được nữa”. Chính nhờ vậy, mà tội lỗi của bà đă được xóa.

 

Thí dụ này đầy ư nghĩa, v́ nó cho chúng ta thấy rằng: chỉ một khoảnh khắc khiêm nhường và ăn năn vào lúc chết, cũng có thể cứu chúng ta.

 

Nói vậy không có nghĩa là bà ấy không phải vào Luyện Ngục, nhưng bà ấy tránh được Hỏa Ngục, mà có lẽ bà đáng phải chịu, v́ sự bất kính, báng bổ của ḿnh.

 

Thưa bà Maria Simma, tôi muốn hỏi bà: Vào lúc chết, trước khi bước vào vĩnh cửu, linh hồn có được ban cho một thời gian để quay về với Chúa hay không? Chẳng hạn như một thời gian giữa cái chết có vẻ thật và cái chết thật?

 

- Có chứ, có chứ, Chúa ban cho mỗi người nhiều phút để hối tiếc về tội lỗi đă phạm và để quyết định: Tôi chấp nhận, hay tôi không chấp nhận đi gặp Thiên Chúa. Lúc ấy, chúng ta được xem cuốn phim về cuộc đời minh.

 

Tôi biết có người đàn ông kia, tuy ông tin những ǵ Hội Thánh dạy, nhưng lại không tin có sự sống đời đời. Một hôm, ông lâm bệnh nặng và bị hôn mê. Ông thấy ḿnh ở trong một căn pḥng có treo tấm bảng ghi lại tất cả những ǵ ông đă làm, điều tốt cũng như điều xấu. Bỗng tấm bảng cũng như các bức tường của căn pḥng biến đi hết, để lộ ra một quang cảnh đẹp không thể tả, khiến ông ngây ngất. Sau đó ông tỉnh dậy, ra khỏi cơn hôn mê và quyết định thay đổi lối sống.

 

Sự việc kể trên rất giống với chứng từ về “các kinh nghiệm và t́nh trạng cận tử - gần cái chết”, là một kinh nghiệm về ánh sáng siêu nhiên, khiến cho người ta không thể tiếp tục sống như trước.

 

Thưa bà Maria, mọi linh hồn có được nh́n thấy Thiên Chúa như nhau vào lúc chết không?

- Mỗi linh hồn được ban cho sự hiểu biết về cuộc sống của ḿnh và cả những đau khổ sắp đến nữa, nhưng không phải ai cũng được như ai. Mức độ mà Thiên Chúa tỏ ḿnh ra, tùy thuộc vào cuộc sống của từng người.

 

Thưa bà, ma quỷ có được phép tấn công chúng ta vào lúc chết không?

- Có, nhưng con người có ơn Chúa, để chống cự và xua đuổi nó. V́ vậy khi con người không muốn dính dáng ǵ đến ma quỷ, th́ nó không làm ǵ được.

 

Đúng là một tin vui! Khi một người biết ḿnh sắp chết, người ấy nên chuẩn bị thế nào cho tốt nhất?

- Trao phó ḿnh hoàn toàn cho Chúa. Hăy dâng lên tất cả mọi đau đớn khổ sở của ḿnh. Hăy hoàn toàn vui mừng trong Chúa.

 

Và người ta phải có thái độ nào trước một người sắp chết? Điều tốt nhất có thể làm cho họ là ǵ?

- Cầu nguyện thật nhiều! Hăy chuẩn bị cho họ chết. Người ta cần phải nói sự thật.

 

Thưa bà, bà có lời khuyên nào cho những người muốn nên thánh ngay từ đời này?

- Hăy khiêm nhường thật nhiều. Chúng ta không được tự măn. Kiêu ngạo, là cái bẫy của ma quỷ.

 

Thưa bà, xin cho chúng tôi biết: Người ta có thể xin Chúa cho ḿnh được trải qua Luyện Ngục ngay ở trần gian này, để sau khi chết, không phải vào Luyện Ngục không?

- Được chứ. Tôi biết một linh mục và một phụ nữ trẻ, cả hai đều bị bệnh lao và phải nằm bệnh viện. Người phụ nữ nói với linh mục: “Chúng ta hăy xin Chúa ban cho đủ

sức chịu đau khổ từ trần gian này, để mai sau được vào thẳng Thiên Đàng.”

 

Linh mục trả lời rằng: ông không dám xin điều đó.

 

Gần bên có một nữ tu. Tất cả những ǵ hai người nói với nhau đă lọt vào tai bà. Người phụ nữ trẻ chết trước, linh mục chết sau, và ông hiện về với nữ tu, bảo rằng:

“ Giá mà tôi cũng biết trông cậy như chị kia, th́ tôi cũng đă được vào thẳng Thiên Đàng như chị ta rồi!”

 

Xin cảm ơn bà về chứng từ tuyệt vời này.

 

 

Đinh văn Tiến Hùng - Tổng hợp

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính