Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

Sáng lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

 

(Lễ giỗ thứ 60: 2/11/1963 – 2/11/2023)

 

Di ngôn của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm:

 

“Tôi tiến hăy tiến theo tôi!

Tôi lùi hăy giết tôi!

Tôi chết hăy nối chí tôi!”

 

 

* Nỗi ḷng Người năm xưa.

 

Đêm ngày thao thức với Non Sông,

Vận Nước ngả nghiêng có thấy không?

Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,

Vươn  cao mạnh mẽ cánh chim hồng.

Dẹp lui Cộng sản, tan bè phái,

Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.

Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,

Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong!

 

 

* Nỗi ḷng Dân ngày nay.

 

Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,

Hănh diện c̣n ǵ nữa biết không?

Nghèo đói người dân mang tủi hổ,

Nghênh ngang cán ngố ngự lầu hồng.

Nhục thay Cộng nô hèn theo giặc,

Mặc bọn phỉ Tàu chiếm biển đông.

Cố đấm ăn xôi hay giả điếc,

Nước đục bao giờ mới lại tṛng?

 

Sáu mươi năm đă qua.

Quân Dân Việt xót xa,

Vẫn c̣n luôn luyến tiếc,

Vị Cứu tinh Nước Nhà.

 

Đinh văn Tiến Hùng

 

*Phụ dẫn: Trong 9 năm thời Đệ Nhất VNCH (1954- 1963) dưới sự lănh đạo anh minh tài đức của TT Ngô Đ́nh Diệm, dân chúng Miền Nam sống thanh b́nh an vui no ấm. Người dân luôn tỏ ḷng kính phục và tôn vinh những công lao to lớn của vị lănh đạo Quốc gia, nên trong nghi lễ chào quốc kỳ, sau bài Quốc ca là bài Suy tôn Ngô Tổng thống.

 

 

         Suy tôn Ngô Tổng Thống


Ai bao năm v́ sông núi quên thân ḿnh

Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do

Người cương quyết chống cộng

Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá


Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời

Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai

Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người

Thề đồng tâm say đắp cho ngày mai


Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Xin Thượng Đế ban phước lành cho người


Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm

Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống

Chung đắp say nền thống nhất sơn hà

 

(Tác giả Ngọc Bích)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính