Hăy là “minh dân” và đừng đợi “minh quân” !

 

Điền Phương Thảo

 

 


 

 

GNsP (01.04.2017) – “Minh dân” là một từ sáng tạo v́ trong từ điển Việt Nam chỉ có từ “minh quân”, “minh chủ”. Tuy vậy, tôi rất tâm đắc với sự sáng tạo này v́ nó đặc biệt có ư nghĩa và rất phù hợp với hoàn cảnh dân tộc, đất nước Việt Nam hiện nay.

 

Có thể hiểu “minh dân” nghĩa là những người dân sáng suốt, minh mẫn, khôn ngoan, nhận thức được những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống, trong xă hội và trong đất nước của ḿnh. Đây chính là lực lượng để tạo nên sự thay đổi, chấn hưng quốc gia, xây dựng ấm no hạnh phúc và công bằng xă hội.

 

Không ai phủ nhận vai tṛ của một lănh đạo có tài đức và sáng suốt. Họ chính là người nhạc trưởng chỉ huy và có vai tṛ tiên quyết cho sự phát triển của tập thể mà họ có trách nhiệm hướng dẫn. Tuy nhiên, “minh quân” chỉ là điều kiện CẦN, và “minh dân” chính là điều kiện ĐỦ để tạo nên thành công hay thất bại trong lộ tŕnh phát triển bền vững của một tổ chức, một cộng đoàn, một đất nước. Bởi lẽ nếu trong trường hợp “minh quân” trở thành “hôn quân” th́ chính lực lượng “minh dân” sẽ đứng lên quyết định vận mệnh của ḿnh cũng như của cả dân tộc.

 

Dưới sự lănh đạo của bà Aung San Suu Kyi, người phụ nữ trí tuệ, kiên cường và bản lĩnh, người dân Myanma đă thoát khỏi chế độ độc tài và bắt tay xây dựng một nền dân chủ văn minh. Tuy nhiên, nếu đất nước Myanma không có những “minh dân” th́ người phụ nữ vĩ đại này cũng khó ḷng thực hiện cuộc cách mạng dân chủ đánh thức Myanma tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

 

Người dân Myanma phải là những “minh dân” th́ họ mới nhận thức được thân phận mất tự do dân chủ của ḿnh dưới chế độ độc tài. Phải là những “minh dân” họ mới nhận ra đường lối đấu tranh đúng đắn của bà Aung San Suu Kyi và từ đó có sự ủng hộ. Phải là những “minh dân” họ mới hiểu ra rằng tự do vốn là món quà quư giá Thượng Đế đă ban tặng cho con người và không một ai, không một thể chế nào có quyền cướp đi. Và nếu bị cướp mất th́ phải kiên quyết đấu tranh đ̣i lại, cho dù phải trả giá bằng máu v́ “không có ǵ quư hơn độc lập, tự do”.

 

Nhắc một chút về Myanma, một sự kiện lịch sử c̣n rất mới và đặc biệt là khá gần gũi với hoàn cảnh đất nước Việt Nam hôm nay để thấy phải chăng Việt Nam đang thiếu, rất thiếu những “minh dân” và đó là lư do v́ sao nước Việt rơi vào thảm cảnh như hôm nay: Chủ quyền quốc gia như sợi chỉ treo mành, giặc Trung Quốc tràn ngập ngoài biên cương hải đảo cho đến đất liền. Chúng ung dung xây dựng khu định cư, hiên ngang đi lại khắp dăi đất h́nh cong như chữ S này một cách tự nhiên như “người trong nhà”. Non song gấm vóc th́ bị tàn phá, cá không c̣n biển, sông để lội, chim chẳng c̣n rừng để làm nơi trú ẩn.

 

Ngày xưa người ta ví thân phận người phụ nữ có chồng như “ván đă đóng thuyền”, phải cam chịu trong nhờ đục chịu cho đến chết. Bây giờ th́ không. Ván đóng nhầm thuyền th́ cứ nhổ đinh ra đi đóng thuyền khác rồi đi tiếp. Việc ǵ phải ngồi trên chiếc thuyền mục nát mà than thân trách phận?

 

Cũng vậy, ai cũng hiểu sở dĩ “ đất nước có bao giờ ‘đẹp’ như thế này chăng” là do người dân chịu sự lănh đạo bởi một nhóm người bất tài, thiếu đức. Thế nhưng, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, ai là những người bầu lên họ trong khi người dân có quyền từ chối bỏ phiếu? Và nếu đă lỡ “trao niềm tin lầm địa chỉ” thế th́ tại sao không mạnh dạn có sự thay đổi?

 

Phần lớn dân chúng Việt Nam hờ hững, mất cảnh giác trước những hiểm hoạ đến từ Trung Quốc cũng như thực trạng tồi tệ của thiên nhiên, con người của nước Việt hôm nay. Điều này có nguyên nhân do một thời gian dài họ bị tiếp thu một nền giáo dục nhồi sọ, tuyên truyền và dối trá. Tuy nhiên, với thời đại thế giới phẳng hôm nay, không ai được phép và được quyền là những “ngu dân” nếu chính bản thân họ muốn trở thành như thế.

 

Được biết, có 20 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook mỗi ngày và trung b́nh mỗi người dành ra tới 2,5 giờ “lang thang” trên mạng xă hội lớn nhất hành tinh. Thế nhưng trong hơn 1/3 dân số Việt đang sử dụng Facebook, có được bao nhiêu phần trăm biết dùng nó để quan tâm đến chính trị-là quan tâm đến chính cuộc sống của ḿnh và con cháu của ḿnh trong hiện tại cũng như tương lai?.

 

“Trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, từ “idiot” (người dần độn) được dùng để chỉ người không quan tâm ǵ đến chính trị.” Thế nhưng ngay tại nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 21 này người ta lại cho rằng không quan tâm đến chính trị mới là người “ khôn ngoan” v́ tránh được vạ vào thân và hơn thế nữa đó không phải là trách nhiệm của ḿnh.

 

“Lịch sử xă hội loài người đă chứng minh: Nếu một dân tộc dốt th́ dân tộc đó hay đất nước đó không thể phát triển và bền vững. Mà từ từ họ sẽ bị những dân tộc khác cai trị rồi dẫn đến nguy cơ diệt vong”.

 

Đừng chỉ ngồi đợi “minh quân”, đừng đợi ai đó tạo nên sự thay đổi nhưng là chính mỗi người dân Việt hăy là những “minh dân” và tạo nên sự thay đổi cho chính vận mệnh đất nước của ḿnh. You are the changes you need. You need something? Change it! Hăy là “minh dân” và đừng đợi “minh quân”.

 

 

Điền Phương Thảo

_____________

 

Link tham khảo:

http://thoi-nay.com/tnm/10-su-that-ve-hy-lap-co-dai/
http://cafekubua.com/2015/11/15/viet-nam-dan-toc-tieu-nhuoc/

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính