Việt Nam nguyên dải!

 

*Nhân nhận được hai bài thơ viết về Tháng Tư

 

Hai bài thơ Tháng Tư đen,
Âm vang năo nuột như quen hôm nào. 

Thoắt sang... băm (mươi) bẩy rồi sao?!

Quốc Hận ngày ấy lẽ nào ta quên!

 

“Ước vọng dân chủ, nhân quyền

Tự do, hạnh phúc ba miền giang san”
Tiến lên! Lớp lớp hàng hàng

Tương lai dân tộc khải hoàn hoan ca

 

Cờ Vàng lại thắm sơn hà

Non sông liền dải một nhà Việt Nam

Kề vai, sát cánh đồng tâm

Chung tay, hợp lực quyết ḷng đấu tranh

 

Việt gian cộng sản lưu manh

Chỉ tên, điểm mặt, diệt nhanh không sờn

Sầu đau, lệ nhỏ, nguồn cơn…

Đồng bào cả nước trút hờn từ đây!

 

Gương người xưa, lại đắp xây

Việt nam nguyên dải thơm lây khắp vùng

 

Dân Nam

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính