Cùng về!!!

 

Cùng về quẩy gánh non sông

Cờ Vàng tung gió, ngựa hồng reo vui

Đất trời rồi lại thắm tươi

Dân ḿnh trăm họ mừng vui thái b́nh

Chung ḷng, xóa cảnh điêu linh

Nhân quyền, dân chủ, thỏa t́nh dựng xây

Tự do, hoa nở từ đây

Tương phùng, sum họp mừng ngày vinh quang

Điệu ḥ, giọng hát thênh thang

Hùng ca tranh đấu tan hàng ngoại xâm

Quê hương vẹn nghĩa sắt cầm

Cà Mau, Quan Ải trọn phần nước Nam

Đứng lên giải cứu giang san!!

Tay sai, cộng phỉ-Việt gian,  tẩy trừ!

 

Dân Nam

tháng Sáu 2007

 

 

 

Đứng dậy!

 

Oan khiên trải bấy lâu rồi

Việt gian Hồ tặc tôi đ̣i ngoại bang

Buôn người, bán cả giang san

Nghĩa nhân, đạo lư ngày càng mất tăm

Tổ tiên vun đắp ngàn năm

Giặc kia quấy phá băm vằm phút giây

Luân lưu chịu mối nhục này?!!!

Cháu con nhẫn nhịn đến ngày nào đây???

Vùng lên, quyền sống vào tay

Tự do, dân chủ giải bày ức oan

Tương lai dân tộc huy hoàng

Dẹp tan cộng phỉ nước Nam rạng ngời

Ngẩng đầu đứng dậy Người ơi!

 

Dân Nam

tháng Tám 2007

 

 

Trâu, ngựa!

 

Sự thật phơi bày lũ bịp ngoa

Tay sai cộng phỉ rơ y là

Bưng bô trọn kiếp đồ gian trá

Liếm gót nguyên đời thứ thối tha

Bút hiệu* lan tràn, đau tựa hoạn

Nick Name* tung toé, nhức hơn chà

Xát đầu, bẻ cổ thân trâu ngựa

Tiên tổ, họ hàng nhục thế a!

 

 

 

Quỷ!

 

Quỷ chưa cái bọn việt gian!

Buôn dân, bán nước, nói càn: dựng xây

Dân nghèo chúng chẳng nương tay

Ruộng vườn, đất Tổ… cướp xây sân cù!!!

 

 

Tu?!

 

Tu hành không chính trị?!

Tu hành chẳng sân si…

Tu hành nào dối trá…

Cũng tùy "đấng", tùy khi!!!

 

 

 

Chứng câm!

 

“Ngợm gian” vay mượn lời thiêng

Che che, đậy đậy búa liềm trong tâm

Lời ngay, việc tốt âm thầm…???

Thiệt t́nh chúng bị chứng “câm” đấy mà!

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính