CHÍNH NGHĨA CỜ VÀNG

 

Chấm dứt độc tài, giải đảng ma

Hồ tinh cờ đỏ lũ gian tà

Nợ vay ắt trả do dân ứng

Sống thác khắc đền bởi quốc gia

Kíp mau hối cải ḥng ân xá

Chậm trễ trở đường đợi luật tra

Xem ḱa vận nước đang xoay chuyển

Chính nghĩa cờ Vàng lại nở  hoa

 

Dân Nam

 

 

 

NIỀM KHÁT KHAO TUYỆT ĐỐI!

 

 

Nhanh chân bước gịng đời dù băo nổi

Nắng tàn nhanh cuồn cuộn xám mù khơi

Hướng Việt Nam, ôi Tổ Quốc tuyệt vời!

Bầu nhiệt huyết anh em ḿnh gắng tới

 

Ruộng cằn khô cần tay người vui xới

Dân trí cùn, hợp lực đổi mới mau

Nhà Cha Ông, ta xây lại từ đầu

Đàn hậu duệ sẽ tươi mần Dân Chủ

 

Ngày mai đến Việt Nam ta rạng rỡ

Không tàn hung, chẳng cầu lụy ngoại bang

Lũ Việt gian, quân cộng phỉ dă man

Đều tan biến trước Nhân Quyền tự chủ

 

Làn nắng ấm trên ruộng đồng hoa trổ

Hạt lúa vàng thơm ngát cả quê hương

Lời mẹ ru lại vang giữa canh trường

Dân trăm họ tưng bừng hơn ngày hội

 

Không c̣n nữa những năm dài tăm tối

Bát cơm chan đầy nước mắt, mồ hôi

Mà thật vui Tự Do đến đây rồi

Chẳng xích xiềng cùm gông nào vướng lối

 

Tự Do đó niềm khát khao tuyệt đối!

 

Dân Nam

 

 

 

ĐĂ RA SAO?

* Sau "Đại Hội Toàn Quân"  cho đến nay, xin quư vị cùng tiếp tay yểm trợ trong công tác bảo vệ chính nghĩa cờ Vàng. Mong thay.

 

Đại Hội toàn quân măn hôm nào

Áo quần tề chỉnh mũ lon cao

Ông ngồi chễm chệ nghe thông báo

Thằng đứng nghênh ngang ngả nón chào

Tuyên ngôn rôm rả thề quyết đấu

Bá cáo rùm beng dạ nao nao

Măn kỳ đại hội lâu rồi nhỉ!

Việc bàn, chuyện tính đă ra sao???

 

Dân Nam

 

 

 

“BÁC VƯỠN HAY”!

 

Xét đoán đúng sai quả dễ thay

Việc nay, chuyện cũ trải  bao ngày

Cái miệng bi bô “đây chống đảng”?

Tư tưởng lách luồn “bác vưỡn hay”!

Những tṛ bố khỉ ma lanh vặt

Nhiễu sự loanh quanh quỷ kế bầy

Đi về  hải ngoại sao trơn tuột?

Thế th́ phản tỉnh, thật ai ngay?!

 

Dân Nam

 

 

 

MA NỚP!

 

Lật con bài tẩy, vẫn hung hăng

“Như một trước sau”! Chớ nói nhăng

Cộng đảng truyền thông ra bố cáo

“Nhân Dân nhật báo viết lăng xăng:

Đấu tố những tên “đang phản tỉnh”

Dọa hù bao kẻ chúng ghim danh”

Đúng tṛ ma nớp mang mà mắt

Hải ngọai Việt gian, lợi với danh!

 

Dân Nam

 

 

 

QUÂN BẤT NGH̀!

 

Chính nghĩa anh hùng chả thiếu chi

Nh́n xem cận đại sử hằng ghi

Khoa Nam, nhục quốc gương Hoàng Diệu

Trung hiếu Văn Hưng thác một khi

Cao Kỳ, tẩu tướng ai thèm nói

Ngọc Cẩn, hiên ngang: “Bay bắn đi!”...

Anh Hùng, Liệt Nữ c̣n nhiều nữa

Cẩu tặc, tôn vinh! Quân bất ngh́!

 

Dân Nam

 

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính