Chẳng thể tha!

 

 

Quân lực Cộng Ḥa, lính quốc gia

An dân, bảo quốc rạng sơn hà

Trấn yên bờ cơi ngăn cuờng địch

Bảo vệ biên thùy diệt lũ ma*

B́nh Tống tích xưa vang một cơi

Dẹp Thanh gương cổ dậy phương xa

Việt gian cộng phỉ, loài chồn cáo

Không hối quay đầu, chẳng thể tha!

                       

 

Không hối quay đầu, chẳng thể tha!

Chất chồng xương máu của dân ta

Phục vâng xâm lược gây chinh chiến

Tuân lệnh Nga Tàu xáo thịt da *

Đất biển biếu dâng t́m miếng nhục

Con người buôn bán kiếm đô la *

Đạo lư thánh hiền dần xóa bỏ

“Trồng người” - toàn ngợm! Đúng đồ ma!!!

 

Dân Nam

Tháng 6, 2007

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính