CẨU TẶC!

 

Chnh mi, tn gy cảnh điu tn

Rắc gieo ngờ vực lẫn lầm than

Miếng cơn, cng khổ, theo qun cướp

Manh o, cơ hn, nhập đảng gian

Sống gy tang tc nh nh chịu

Chết tạo ngho nn cả nước mang

Tn độc, tham quyền dng đất Tổ

Lưu manh, xảo tr biếu giang san

 

Dn Nam

 

 

 

TON DN QUẬT KHỞI

 

Chỉ bọn chng bay, lũ Việt gian

Sng đạn Nga, Tu, cướp đất Nam

Giết dn, khủng bố, gy tang tc

Hại nước, bạo tn, tạo nghiệp oan

V sản ton dn, gieo thống khổ

Bần cng cả nước, cấy lầm than!

Quay đầu sm hối may cn kịp

Ton dn quật khởi chng bay tan!

 

Dn Nam

 

 

 

 

B NGỌ CHNG BAY!

 

B ngọ chng bay, lũ Việt gian

Bn nước, bun dn chỉ ni cn

Tổ quốc Việt nam no của đảng*

Tin Rồng dng giống  thuộc lũ gian!

Anh Hng? Cướp nước dng Tu cộng

Đỉnh cao? Luồn lọt Mỹ xin ban

Yu nước? Bn bun lun đất biển

Thương dn? Vơ vt cả giang san

 

Những ai m ngủ cn chưa tỉnh

"Giặc ni". Nhn xem việc chng lm!

 

Dn Nam

 

 

 

Tỉnh Mau!

 

Bớ mau lay tỉnh hỡi ng b*

Chnh sử cn nguyn đu đ xa

Giơ-ne, Năm Bốn hờn chia cắt

Mậu Thn, Su Tm chết thả ga

Đại lộ, Bảy Hai tanh ngập mu

Bảy Lăm, gạt lệ bỏ qu Cha

Cộng phỉ đến nay no sm hối

Gp tay cả nước cứu dn ta!

 

Dn Nam

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh