ĂN CƯỚP!

* Nhân đọc bài viết: "Nhà báo tự do Bùi Tín phát biểu nhân ngày 30-4-"

 

Quân cướp, vũ khí khảo tra

Đ̣n hèn khủng bố trẻ già thất kinh

Dao găm, mă tấu, nhục h́nh…

Súng kề tận cổ dân ḿnh phải nghe

Ruộng vườn, nhà cửa, ngựa xe…

Nghiễm nhiên đổi chủ qua bè Việt gian!

Hành động trắng trợn rơ ràng

Gọi là Ăn Cắp* nhẹ nhàng biết bao

Giảm khinh, xỏ lá thế nào?!!!

Đặc công Bùi Tín tào lao đấy mà!

 

May 2008

Dân Nam

 

  • Ăn cắp: hành động lấy vật ǵ của người khác mà khổ chủ không hay biết.

  • Ăn cướp: hành động chiếm đoạt quyền sở hữu của người khác làm của ḿnh bằng bạo lực và trước mặt khổ chủ.

  • Như vậy bài viết dưới đây, Bùi Tín vẫn cố t́nh lươn lẹo chạy tội cho tập đoàn VGCS, mà Bùi Tín một thời đă đứng trong hàng ngũ đám lâu la của chúng, bàn tay hắn cũng đẫm đầy máu người dân Việt. Đúng là miệng lưỡi của một tên phản tỉnh cuội!

 

 

tên Đặc công-đỏ Bùi Tín phát biểu nhân ngày 30-4-2008:

 

* không, không có giải phóng, thống nhất *cuộc ăn cắp khổng lồ

* những ngộ nhận vô duyên * chung vui cùng Lịch sử và Thời đại

 

"...Thế mà biết bao người bị lừa cả cuộc đời, có khi mất cả mạng sống, và hàng triệu triệu anh chị em, ḍng họ, đồng bào ḿnh cùng bị lừa hàng nửa thế kỷ ! một cuộc ăn cắp, lường gạt khổng lồ. Hăy chỉ cho nhau kịp thấy đi, để mà tiếc, mà xót xa, mà đ̣i lại quyền sống tự do cho mỗi người, mở ra cuộc đấu tranh mới dành lại độc lập thật sự và thống nhất thật sự cho Tổ quốc."

 

Paris 28-4-2008.

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính