Chiếc áo chùng đen

 

Danh Duong Le (facebook)

 

 

Ma quỷ rất sợ chiếc áo chùng đen, chúng thường hay bám theo quấy nhiễu, làm đủ tṛ gian manh.

 


Chúng dụ dỗ bằng mọi cách, tiền bạc, gái, danh lợi, dụ không được chúng t́m cách, gài triệt hạ uy tín danh dự, bằng cách vu oan giá họa, hăm hại, không được th́ sẽ chuyễn qua khủng bố thể xác lẫn tinh thần. Một vị Linh Mục mà sống đúng theo lời Chúa th́ có rất nhiều ma quỷ vây quanh quậy phá, mua chuộc đủ tṛ….Đây là một thử thách lớn với các Ngài dám sống theo lời Chúa. Chúng bám theo các Linh Mục ngày đêm, khi Linh Mục đi đâu là chúng biết liền và bám theo.

 

Ngài cũng cần có nhiều Thiên Thần bảo hộ cho Ngài ngày đêm, Thiên Thần là những người can đảm sống theo lời Chúa dám bảo vệ lẽ phải, chống lại quỷ ma.

 


 

Việt Nam bây giờ lắm quỷ nhiều ma hơn Thiên Thần, người dân sợ quỷ ma hơn sợ Chúa, Phật, v́ Chúa và phật không hại người và từ bi, nên họ cứ làm việc gian ác rồi lại vào cầu xin Chúa , Phật từ bi tha thứ.


Họ không muốn sống chung với ma quỷ, nhưng họ lại ham quyền lợi của ma quỷ ban cho, chân th́ theo Chúa , Phật ….Nhưng tay lại theo ma quỷ, hành động những chuyện gian ác v́ lợi nhuận, mồm th́ ăn nói tụi tỉu thiếu đạo đức vô văn hóa.

 

Người Giáo Dân hay Linh Mục cần có nhiều ơn Chúa, ban cho sức mạnh để vượt qua cám dỗ, cạm bẫy cuộc đời.

 

Áo chùng đen là manh áo giáp chống lại ma quỷ, Linh Mục ra đường không mang theo áo giáp bảo hộ sẽ dễ bị thương hay chết, mà chết đi c̣n mang theo cái tội ăn cướp hay hiếp dâm.v.v…Do kịch bản ma quỷ đă gài sẳn. Áo chùng đen có sức mạnh tuyệt vời, ma quỷ lờn vờn bám theo nhưng không dám sát lại gần.

 

Linh Mục mà có nhiều ma quỷ bám theo, đó là phúc đức của một người đi tu, đi tu th́ phải chịu cám dỗ, đau khổ, chứ đi tu mà chỉ muốn sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, an b́nh th́ đi tu làm ǵ ?

 

Chiếc áo chùng đen nhắc nhở và thêm sức cho các Ngài sống tiết độ, tiết chế bản thân, để tránh sự cám dỗ hay sự khủng bố của ma quỷ phần hồn, phần xác. và những ham muốn của bản thân .

 

 

Lê Danh Dương

12/09/2017

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính