Anh lính chiến Cộng Hoà


 

  

Anh lính chiến của thời gian xa trước
Thuở thanh niên anh xếp bút nghiên
V́ chống trả Cộng quân anh lên đường nhập ngũ
Bản thân anh chẳng mơ ước công danh

Bao phố điêu tàn bao làng quê sụp đổ
Bởi bọn người theo chủ nghĩa ngoại lai
Bao gia đ́nh nát tan bao ḷng người ai oán
Cuộc chiến tranh tàn thảm cảnh lại quay lui

Địa đầu phía bắc lại nhường cho Tàu đỏ
Hải đảo biển Đông đă bán đứt cho người
Tư bản nước ngoài xâm lăng nội địa
Sức con người đem rao bán khắp nơi

Anh lính chiến bây giờ cũng chẳng thèm danh lợi
Nhưng xót thuơng ruột thịt ở quê nhà
Dù bà con hay tất cả đồng bào
Máu đă chảy ruột làm sao êm tiếng

Anh lính chiến bây giờ không c̣n cung kiếm
Dẫu súng trên vai không đạn bắn ai
Nhưng đường lương chính là con đường muôn thủa
Anh quyết chí đi theo đến hơi thở cuối cùng.Đặng Quang Chính

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính