Sự phản bội và giọt nước mắt muộn màng.

 

Đặng chí Hùng 

 

Khi những người lính CSVN ngă xuống, họ đă nghĩ rằng họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Nhưng họ đâu có ngờ được rằng, họ chỉ là thứ công cụ của đảng CSVN để đảng ăn cướp Miền Nam.

 

Khi những người bộ đội lao ḿnh lên tuyến đầu ngăn xe tăng Tàu cộng, họ nghĩ rằng các lănh đạo của họ cũng như họ chiến đấu v́ đất nước. Nhưng họ đă sai lầm v́ những tên lănh đạo CSVN lại là những tên điếm thối đẩy chính những người lính của ḿnh đi vào chỗ chết.

 

Khi những người lính hải quân CSVN bị tước đoạt vũ khí và không có quyền nổ súng để chống lại bạo quyền Bắc Kinh là lúc họ cho thấy họ chỉ là nạn nhân của một nhà cầm quyền khốn nạn bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

 

Tôi chẳng ca ngợi họ, nhưng tôi thấy xót xa cho họ bởi v́ họ đă lầm đường và lạc lối bởi chính thứ t́nh yêu quê hương nhưng không phân biệt được đúng sai của họ. Chỉ có những tên chỉ huy, những đảng viên cỡ lớn th́ hưởng giàu sang phú quư. Thân phận là lính, những người bộ đội chỉ biết chiến đấu, chết và chết…cho bọn điếm đàng ăn sung mặc sướng, đưa con cháu ra nước ngoài.

 

Lịch sử thật phũ phàng nhưng đă đến lúc cần nh́n lại thật công tâm và cảm khái. Hôm nay, giữa những giây phút đau thương của 39 năm trước đây, những người lính cũ ấy xin hăy khóc đi và khóc đi cho thỏa tấm ḷng day dứt.

 

Dẫu biết rằng đám mây mù lịch sử dối trá tạo ra bởi CSVN vẫn c̣n khiến nhiều người bộ đội CS chưa thoát khỏi u mê. Nhưng hôm nay, 39 năm sau dấu mốc đau thương của dân tộc, họ đáng được tha thứ v́ những sai lầm đi theo đảng CSVN, họ đáng nghe một khúc hát nồng ấm t́nh người lính mà vốn dĩ nó không thuộc về họ:

 

“Sao Không hát cho những người c̣n mải mê

Lá rừng che kín đường về phồn hoa

Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa

Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.”

 

Hôm nay, bức ảnh này đă nói lên một sự thật phũ phàng: Đảng CSVN chính là những kẻ phản bội chính cả những người lính mà chúng gọi là “Đồng chí”. Một sự khốn nạn đến tột cùng.

 

Hôm nay, 39 năm sau ngày Tàu cộng đánh sang đất Việt, đảng CSVN đă đẩy dấu tích lịch sử chống Tàu đi vào quên lăng bằng sự xóa bỏ toàn bộ lịch sử trong sách giáo khoa hay báo chí. Hôm nay, nh́n lại tấm h́nh của nhạc sĩ Trương Quư Hải mới thấy một điều: “ Sự phản bội của đảng CSVN đă ở mức thượng thừa mà không ai có thể vượt mặt”.

 

Hôm nay, những người lính CS nên nhận ra rằng chính họ và cả dân tộc Việt Nam đă và đang, sẽ bị lừa nếu tiếp tục c̣n đảng CSVN cai trị. Nhưng hôm nay, những người lính ấy cứ khóc đi, khóc cho đồng đội của ḿnh đă nằm xuống trong quên lăng đớn đau và khóc cho cả chính thân phận bèo bọt bị lợi dụng của chính ḿnh. Dù cho đó là những giọt nước mắt của muộn màng hay của đau đớn…

 

 

Đặng chí Hùng

17/02/2018

 

***

 

Betrayal and tears late flow.


When the soldiers csvn fell, they thought they fought to protect the country. But they didn't expect that, they're just tools for original conspirators csvn to original conspirators robbed south.


When the team lao himself up linear head stop tanks ship +, they think their leader as they fight for the country. But they're wrong for the leader csvn is the hooker pig pushed own soldiers their go to death.


When soldiers navy csvn was taken weapons and don't have the right to shoot against violence Beijing is when they say they're just the victim of a home take the right to scumbag most in history Vietnam South.


I don't loan them, but I see report away for them because they're wrong way and lost by that love country, but not separate between right wrong their. It's just the leader, the original conspirators shots size big, enjoy rich to phú my. Identity is soldiers, as the team just know fight, dead and die... for the hooker the playpen eat plugin, take your son out abroad.


History is phũ phàng, but it's time to look at real public and perceive. Today, between the moment hurt of 39 years ago, the soldiers old her please cry and cry for the the.


Even know that clouds blind history lies created by csvn still makes many foot team cs not exiting u maze. But today, 39 years after crossed mold hurt of people, they deserve forgiveness for the wrong follows original conspirators csvn, they deserve a song nồng warm love soldier who interest it doesn't belong to them. :


" why not sing for those who still in the coma

The Woods hide close way about phồn flowers

Why not sing for mothers every night miss you far

Or sing for those who just down yesterday."


Today, this picture said up a truth phũ phàng: Original conspirators csvn are traitors even soldiers they call "comrades". a scumbag to castaways.


Today, 39 years after day ship + hit to earth Vietnam, original conspirators csvn pushed crossed the story against the ship in forgotten with peace remove all history in books teach science or the press. Today, look at the picture of musician director noble new see one thing: "treason from the communist party csvn has level senator inherited that no one can cross".


Today, the soldiers cs should realize that they and all the people vietnam south has and is, will be tricked if continue and original conspirators csvn rule. But today, the soldiers she just cry, cry for his comrades has been down in forgotten pain and cry for all own stupid and use your own. Even if it's the tears of late streams or of pain...

 


Đặng chí Hùng

17/02/2018

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính