Giặc đâu?!!!

 

 

Thanh niên yêu nước đâu rồi?!

Đứng lên giết giặc, đổi đời mai sau

Bao năm, đừng hỏi giặc đâu

Cướp xong đất nước, dâng Tàu đó thôi!

 

 

Dân Nam

 

 

Ư kiến độc giả:

 

 

From: Lam Phong

Sent: 07 July 2017 10:48
To: honviet612@gmail.com
Subject: Thanh niên trong nước đâu rồi ?

 

 

Thanh niên trong nước đâu rồi ?

 

Thanh niên trong nước, đứa ban đầu tranh đấu chống Cộng, nhưng chính họ hay gia đ́nh nhận tiền của Việt Tân, nên sau đó, phải cháy, v́ không được đa số tin tưởng nữa, đứa th́ theo Việt công, đứa lo làm ăn kiếm tiền, không cần biết ǵ cả, đứa th́ cầm cờ vàng, nói chuyện "chống cộng" để mong ra nước ngoài, và nhận tiền của hải ngoại gửi về, rồi VC mua chuộc, làm ngược lại, đứa do chính Việt cộng gài vào "chống cộng theo lệnh đảng".


Mà đâu phải chỉ riêng thanh niên, mà các "ngài" cũng công khai sát cánh với Việt Tân như vậy đấy!!!


!!!

………………

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính