Bng ng hong hn nắng nhạt mu

Lưng trời cnh nhạn lạc tm nhau

Lao xao tiếng gi la song cửa

Ru rt đi chim chụm mi đầu

Nhớ nước bồi hồi mi ứa lệ

Thương nh thổn thức m rơi chu

Tha hương khắc khoải hồn du tử

Quốc ph gia vong vạn cổ sầu

 

 

Đinh Tường

 

 

Họa:

 

 

Năm cng, thng tận tc phai mu

Kẻ Bắc, người Nam nhắc nhớ nhau

Đất nước tt m nơi xa ấy

Qu hương xa thẳm chốn giang đầu

Gp gom thương nhớ trong bốn biển

Tch lũy hận lng khắp năm chu

Đứng dậy, bứt xiềng tan quỷ đỏ

Mun dn trăm họ ắt tan sầu

 

 

Dn Nam

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh