Lũ Quốc doanh! (2)

 

Chức phận giặc “ban” nên lắm quà

Săi, sư đồ cúng lẫn trăng hoa

Tín đồ in hệt bao năm cũ

Đạo hữu rứa thôi vạn kiếp xa

Bá tánh, Phật tâm ai giác ngộ?

Sinh linh, nhân ngă kẻ đui ḷa!

Ngẫm suy tiền nghiệp ra răng nhỉ?!

Xấu Tốt - Họa May  phải tách ra

 

Xấu Tốt - Họa May phải tách ra

Căn nguyên quấy quá tự điêu ngoa

Lưu manh ngụy đảng ra mưu chước

Quỷ quyệt Việt gian đánh kế ma

Miệng mỡ quy y trơn hũ hến

Tay hèm xuống tóc láng vành đa

Quốc doanh lũ lượt công an hóa

Ấm cật can ông ln văi bà!

 

Dân Nam

 

 

Lũ Quốc doanh!

  

Một lũ quốc doanh áo thụng nâu

Cũng đầu trọc lểu, mặt trông ngầu

Th́ thà thậm thụt trong chùa miễu

Hỉ hả hê ha trước lẫn sau

Vàng bạc, Cúng dường đô cash nhận

Cầu an, siêu độ - chẵn tiền thâu...

Chúng sinh vẫn vậy muôn năm cũ

Đụng áo cà sa sợ Phật đau!!!

 

Cùng thêm một bọn khoác chùng thâm

Đứng truớc Thiên nhan chỉ lầm bầm

Múa mép chửi thầm suy điều ác

Khua môi văng tục động tà tâm

Đẹp đời tuân lệnh phường buôn nước

Tốt đạo phục vâng lũ bán dân

Gạt phỉnh tín đồ, dùng dấu thánh

Búa liềm xưng tụng - ái, si, sân...

 

Dân Nam 

 

Sỏi đá buồn!

 

Sỏi đá cũng buồn lên tiếng than

Quê hương cộng tặc phá tan hoang

Phố xưa, khách lạ* đua nhau đến

Buôn bán dập d́u son, phấn, ... nhang!

 

Việt kiều quay gót: "Kẻ bàng quan"

Chốn cũ mua vui có khối hàng

Dân chúng đói nghèo ra sức bán

Mặc t́nh vui thoả, đúng dân sang!?!!

 

Tu hành một số cũng nghênh ngang

Quyên góp, cúng dường tít cung thang

Tṛ chơi lắm kiểu vui ra phết

Hết tắm biển vàng* thăm tích hang*

 

Đạo hữu, tín đồ có ngỡ ngàng

Đồng tiền mănh lực gốc gian tham

Sách dạy: Khó nghèo th́ được Phúc!

Người cùng, kẻ khốn vẫn đi hoang!!!

 

Dân Nam

 

 

 

TU NGÔNG!

 

A ha Công, Tướng, Khanh, Hầu!

Việc quan chối bỏ, áo nâu vào chùa

Nhảy rào, đổ tại YÊU bùa

Của cô hàng quán tuổi vừa đôi mươi

Mận ngon, cùng với Đào tươi

Hồng kia mát mắt, miệng cười thật duyên

Xếp bằng miệng tụng đảo điên

Nhặt khoan chuông mơ hóa thiền sư ông!

Tu ti... đừng có hóa ngông!

 

Dân Nam

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính