LỜI MẸ RU

 

Con ơi hy ngủ cho ngoan...

Lời ru diệu vợi thắm hng cy thưa

Cng chồng chẳng ngại nắng mưa

Hợp xy một mối tnh vừa trăm năm

Ngủ ngoan, say giấc con nằm

Mẹ lo qun xuyến tảo tần gip cha

Mệnh Trời, vận nước can qua

Bao giờ hết giặc nước nh mới yn

Qu hương no phải của ring

Chung tay tiếp ứng ba miền vng ln

Dẹp tan b lũ cộng hn

Ginh quyền tự chủ ấm m mun nh

Mai ny, con với dn ta

Dựng xy, bồi đắp, chan ha ấm no

Nhn quyền, Dn chủ, Tự do!

 

Dn Nam

 

 

 

LỜI MẸ RU (2)

 

... ... ơi...

Con c lặn lội bờ sng... *

 

B ngoan ngủ nh giấc nồng mẹ thương

Yu con chẳng ngại đoạn trường

Gi mưa no quản lệ thường trần gian...

Thương nhau từ dạo cơ hn

Đi no sướng khổ, lo toan từng ngy

Vận suy cả nước nhục thay

Cướp vo tay cộng bấy nay nt nhừ

 

... ... ơi...

Đồng Đăng c phố Kỳ Lừa

C nng T Thị, c cha Tam Thanh.... *

Qu hương một giải như tranh

Cha ng bồi đắp, xy thnh chống ngăn

Hn Mng xm lược ngn năm

Nam Quan, Bản Giốc phn ranh r rng

 

... ... ơi...

Mnh về nui ci cng con

Để anh đi trảy, nước non Cao Bằng... *

 

Dn Nam

* Ca dao ru con Việt Nam.

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh