BA MƯƠI NĂM

 

Ba mươi năm tưởng chừng ḿnh cũng đổi

Cả núi sông nghiêng ngửa huống chi ta!

Huyết mạch này thừa hưởng bởi ông cha

Dư căm giận lũ buôn dân bán nước

 

Ba mươi năm ngẫm suy gương người trước

Chí kiên trung xua tan lũ bạo cường

Máu thịt xương từng tô điểm núi sông

Giặc phương Bắc xá chi loài  kiến cỏ

 

Ba mươi năm Việt Nam ta rơ tỏ

Khắp năm châu nào ai kết “đại đồng”

C̣n lại ǵ? chỉ một lũ cuồng ngông

Thói lừa phỉnh dựa thây Hồ tấn cướp...*

 

Ba mươi năm, vẫn lũ quân khiếp nhược!

Đầu quỵ Nga, thờ phục bọn Tàu phù

Khởi chiến tranh gọi “Kháng chiến mùa Thu”

Triệu sinh mạng! Đâu thấm tṛ đấu tố!!!

 

Ba mươi năm, trời Việt Nam vẫn khổ

Người... lẫn người thù hận giết hại nhau

Phá niềm tin, thiêu hủy mấy đời sau

Ḷng tự chủ, tính tự cường giống Việt

 

Ba mươi năm dân tộc ta thua thiệt

Lớp hậu sinh gương trung liệt nào soi

Nhân nghĩa buông, mờ đạo lư giống ṇi

Hỏi trí nhân đến bao giờ đứng dậy?!

 

Ba mươi năm làm sao quên ngày ấy

Thế bạo cường chia đổi cả non sông*

Nào toàn dân hợp lực tổng tiến công

Giành quyền sống nước non ḿnh làm chủ

 

Ba mươi năm, thời gian đà quá đủ

Bài vỡ ḷng hơn nửa thế kỷ qua

Phải lớn khôn mau dựng lại sơn hà

Ngày mai tới Việt Nam ta sáng chói

 

Dân Nam

Mùa Quốc Hận 2005

 

[Trang chính]