Đàn Áp Tôn giáo tại Việt Nam: Thái Hà và cả nước đứng lên đ̣i Công Lư, Ḥa B́nh !

 

 


 

 

Hà Nội đă bắt đầu chiến dịch xóa dấu tích Tu viện Thái Hà

 

 

 

 

 

 

 

 Xin Hiệp Thông: Những bài ca Nguyện Cầu cho Quê Hương:

 

 

Thắp Nến:


 

 

Nguyện Cầu:

 

 


 

Cho Con Là Nến Sáng:

 

 


 

Cho Con Là Chứng Nhân:


 

 

Hướng Về Thái Hà:


 

 

Hà Nội Thái Hà:


 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính