Tấm h́nh lịch sử:

 

Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Ḥa không bắt tay Việt cộng!

 


ĐNQ sưu tầm

 


The “peace talks” of 1972-73 were fraught with unease by many in the Republic of Vietnam who were weary of the true intentions of their Communist foes. Among the many facets of the talks was the establishment of the International Commission for Control and Supervision (ICCS). The commission was established on January 27, 1973, and its aim was to supervise the implementation of the cease-fire agreements. However, its task proved ultimately unattainable. Between January and July of 1973 there were an estimated 18,000 separate violations of the peace talks agreements.


On February 5, 1973, roughly a week after the creation of the ICCS, a meeting was held between the ICCS and the Joint Military Commission in Saigon. The meeting included military representatives of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). The entrance to where the meeting was taking place was filled with reporters from around the world. Despite the peace agreements, the Communist forces in Vietnam were already openly violating them, but were keen to try and convince the world's press otherwise. As he passed through the entrance, a North Vietnamese colonel eyed a potential photo opportunity to downplay the ongoing aggression of his government by shaking the hand of a Republic of Vietnam Ranger on guard duty. The awkward scene, a Vietnamese ranger and North Vietnamese colonel, Saigon, 1973.


However, the ranger made no response other than a tense glare. Recognizing the failure of his gesture, the North Vietnamese officer changed tactics by awkwardly patting the ranger on the back and giving a few quick remarks, which elicited a humorless grin from the ranger.


 

 


Ngày 5 tháng 2 năm 1973, một tuần sau ngày “Hiệp Định Paris” có hiệu lực (27/1/1973), Ủy Hội Quốc Tế về Kiểm Soát và Giám Sát (International Commission of Control and Supervision - ICCS) và Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự - 4 Bên ( the Four - Party Joint Military Commission - JMC -4P) mở một cuộc họp chính thức ở Thủ đô Sài G̣n nước Việt Nam Cộng Hoà.


Trên lối đi vào pḥng họp, có nhiều quân nhân và cảnh sát VNCH giữ an ninh trật tự trước hàng trăm phóng viên báo chí khắp thế giới, một cán bộ cộng sản Bắc Việt là “Thượng tá” Bùi Tín phóng viên báo “Nhân Dân”, muốn bắt tay với một quân nhân Biệt Động Quân đang giữ an ninh tại đây nhưng bị từ khước không bắt tay (h́nh 1). Bị “tẽn ṭ” trước các phóng viên quốc tế, Thượng tá Bùi Tín phải giả lả vỗ vai anh BĐQ này để “gỡ gạc” cho bàn tay bịp bợm của Việt Cộng (h́nh 2).


Đúng là ....
Biệt Động Quân... SÁT !

 


ĐNQ sưu tầm

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính