Đức Giáo Hoàng Francis không cho phép người có vợ được thụ phong  linh mục

 

 

Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Francis  đă bác bỏ đề nghị cho phép đàn ông đă kết hôn được tấn phong ở vùng Amazon dù nơi đây đang thiếu linh mục.

 

Các Giám mục tại Châu Mỹ Latin năm ngoái đề nghị bỏ yêu cầu chỉ người độc thân mới được phép trở thành linh mục ở vùng Amazon. Khoảng 85% ngôi làng ở Amazon không thể tổ chức thánh lễ mỗi tuần v́ thiếu linh mục.

 

 

 

Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

 

Tông huấn của Đức Giáo Hoàng ra ngày 12/2 (văn kiện truyền thông của ĐGH gửi đến tín đồ nhằm khuyến khích họ thực hiện hoạt động nào đó) viết rằng cần phải t́m cách mới để khuyến khích nhiều linh mục làm việc ở vùng xa xôi hẻo lánh và cho phép mở rộng vai tṛ của giáo dân và phó tế vĩnh viễn (người không muốn trở thành linh mục). Tài liệu không nhắc đến ư tưởng nói trên, đồng nghĩa với việc Giáo hoàng đă khước từ đề nghị.

 

Giống như linh mục, phó tế có thể thuyết giáo, rửa tội và điều hành các giáo xứ nhưng họ không thể cử hành thánh lễ. Đàn ông có vợ có thể trở thành phó tế. 

 

Quyết định của ĐGH khiến một số người bất ngờ v́ ông vốn được cho là cởi mở hơn những người tiền nhiệm và nhiều người ủng hộ ông đă hy vọng về một thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, những người bảo thủ sẽ hài ḷng với quyết định này v́ họ lo ngại việc thông qua đề nghị sẽ dẫn đến tước bỏ yêu cầu độc thân trên toàn bộ giáo hội Công giáo.

 

 

(Theo Reuters/NYTimes)

 

 

Pope Francis Sets Aside Proposal on Married Priests

 

The decision, in a letter on Catholic life in remote Amazon areas, is a victory for conservative forces who had warned that change there would put the church on a slippery slope.

 

 

Pope Francis rejected what would have been a potentially momentous change that some of his supporters were hoping for.Credit...Filippo Monteforte/Agence France-Presse — Getty Images

 

By Jason Horowitz and Elisabetta Povoledo

Feb. 12, 2020Updated 6:30 p.m. ET

 

VATICAN CITY — Pope Francis has for now rejected a landmark proposal by bishops to allow the ordination of married men in remote areas, a potentially momentous change that conservatives had warned would set the Roman Catholic Church on a slippery slope toward lifting priestly celibacy and weakening church traditions.

 

The decision, in a papal letter made public on Wednesday, delighted conservatives but devastated many of the Catholics who see Francis as their best hope for bringing fundamental change to the church.

 

With the church facing a shortage of priests and increasing competition from evangelicals in many countries, the idea of opening up the priesthood to married men had held broad appeal for liberals worried about the church’s future.

 

Coming seven years into Francis’ papacy, his decision also raised the question of whether his promotion of discussing once-taboo issues is resulting in a pontificate that is largely talk.

 

“It’s difficult to reform a longstanding global institution,” said Marco Marzano, the author of “The Immobile Church: Francis and the Missed Revolution,” who called it “improbable” that Francis could deliver on all the changes his supporters hoped for. For liberals, he said, “There has been an exaggerated optimism.”

 

His closest advisers have acknowledged that the pope’s impact has waned on the global stage, especially on core issues like immigration and the environment. His legacy, they have said, will be inside the church, where his authority is absolute.

 

But the pope’s refusal to allow married priests came as a relief to conservatives, many of whom have come to see Francis and his emphasis on a more pastoral and inclusive church as a grave threat to the rules, orthodoxy and traditions of the faith. Some interpreted the pope’s decision as an olive branch to conservatives.

 

Cardinal Gerhard Ludwig Müller, who was fired as the church’s top doctrinal watchdog by Francis in 2017 and has emerged as one of his most prominent conservative critics, welcomed the letter as a “document of reconciliation.”

 

“This text could also have the reconciling effect of reducing internal church factions, ideological fixations and the danger of inner emigration or open resistance,” Cardinal Müller, of Germany, wrote on Wednesday.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính