Mời xem bức hnh dưới đy... 

việt gian Nng Đức Mạnh ci lạy tn Tu ph bnh trướng Hồ cẩm Đo

 

 

Nhục Nhục Nhục!!!!!

 

Khng c ci khốn nạn no giống ci khốn nạn no....khi thằng "Nong Duc Mạnh" ci đầu nhục nh trước thằng  Bắc Kinh Hồ Cẩm Đo, rất xứng đng với hai chữ 'Nam Man' m tụi  Trung Cong  đ dng để xỉ nhục đm Viet Cong ngu dốt!  

"Vừa l đồng ch, vừa l anh em" chỗ no đu?, sao lại khm nm như con ch ghẻ thế, hỡi ci đm "mất dy thần kinh xấu hổ"của ci cộng sản đảng vừa hn vừa đần??? 

Những người cộng sản mang dng mu Việt cn c "ci cht xu lim sĩ" phải biết ci nhục ny m rửa!


Minh Nghị knh chuyển

 Đường tới thnh. Bắc Kinh

 

Đăng bởi Ngạo Nghễ on 03/10/2010

 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chnh]