LTS.- Trên Diễn Đàn Thảo Luận 9, vi hữu, VietDzung đă đưa lên danh sách lũ "Việt kiều" về tham dự đại-hội với bọn việt-gian-cộng-sản trong mấy ngày vừa qua như dưới đây. Tuy nhiên, thi sĩ Hồ Công Tâm có cho biết một chi tiết sai là Thích Măn Giác đă viên tịch vài năm qua rồi. Hồn Việt UK online xin đăng tải để rộng đường dư luận.

 

 

From: "VietDzung@aol. com" <VietDzung@aol. com>

To: Namlocnguyen@ yahoo.com

Subject: Danh sach VIet kieu ve nuoc du Hoi Nghi Viet Kieu Hanoi

Đây là danh sách Danh sách Việt kiều (VC nằm vùng hăi ngoại) được lũ thú cầm quyền Hà Nội phổ biến để vinh danh chúng!

 

Danh Sách Việt Kiều Phản Quốc

-----------------------------------------------------------------------

Đây là danh sách lũ Việt kiều được lũ thú cầm quyền Hà Nội phổ biến để vinh danh chúng!

Người đứng đầu và điều khiển danh sách này là;
Thái-Thanh-Giản (Đặc Công Tuyên vận VC) :

• Bs. Kiều Quang Chấn-Cali
• Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale
• Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc-Richmond
• Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne
• Bs.Hoàng Anh Dũng-Belgium
• Bs.Quỳnh Kiều-Cali
• Cao Huy Thuần-Pháp• Cao Lương Thiện-Si
• Cựu Nghị Nguyễn Sang-Melbourne
• Gs. Tâm Đàn-Úc
• Gs. Vơ Kim Sơn-Bolsa
• Gs.Tạ Văn Tài-USA
• Hoàng Nguyên Nhuận-Sydney
• Huỳnh Tấn Lê-Cali-HHHG
• Hà Dương Tường-Pháp
• Họa sĩ Dương Văn Thành- Thụy Điển
• Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Clayton
• Hồ Tú Bảo-Nhựt
• Hồ Văn Xuân Nhi Jr.-Cali
• Hồng Quang-USA
• Ks. Đỗ Anh Thư-San José -USA
• Lm. Nguyễn Đ́nh Thi-Pháp
• Ls. Nguyễn Hữu Liêm-USA
• Lê Văn Chiêu-Cali
• Lê Văn Hướng-Sj
• Lương Cần Liêm-Pháp
• Nguyễn Cao Kỳ-USA
• Nguyễn Mỹ Lư-Úc
• Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne
• Nguyễn Xuân Hoàng-Cali
• Nguyễn Xuân Thu- Melbourne
• Phan Mạnh Lương-USA
• Phan Văn Giưỡng-St Albans
• Phạm Trọng Luật-Pháp
• Phạm Văn Minh-Sydney
• Thích Giác Nhiên-Houston
• Thích Hạnh Tấn-Đức
• Thích Minh Tâm-Úc
Thích Măn Giác-USA (viên tịch)???
• Thích Nguyên Hạnh-USA
• Thích Như Điển-Đức
• Thích Phước Huệ-VESAK-Sydney
• Thích Phước Tấn-Melbourne
• Thích Quảng Ba-Canberra
• Trung Dung-V.Home Group-USA
• Trần B́nh Nam-Úc
• Trần Hữu Dũng-Ohio
• Trần Văn Thọ-Nhựt
• Ts. Huỳnh Hữu Tuệ-Canada
• Ts. Lâm Như Tạng-Sydney
• Ts. Lê Dũng Tráng-Pháp
• Ts. Lê Quang B́nh-USA
• Ts. Lê Văn Tâm-Đức
• Ts. Nguyễn Văn Chuyển-Nhựt
• Ts. Phạm Gia Thụ-Canada
• Ts. Thái Kim Lan-Germany
• Ts. Trương Nguyễn Trân-Pháp
• Ts. Trần Minh Tâm-Thụy Sĩ
• Ts. Trần Tiễn Khanh-USA
• Ts. Đỗ Hữu Tâm-Irvine
• Vĩnh Hảo-Houston
• Vũ Quang Việt-LHQ
• Vũ Đức Vượng-San Jose
• Đoàn Thị Thanh Tâm-Úc
• Đặng Văn Hiền- Sydney-VESAK

 

 

--------------

 

Re: Việt-Dzũng : Danh-sách việt gian hải ngoại được thổ phỉ vinh danh

Nhạc Sĩ Việt Dzũng,

Việt Dzũng coi lại danh sách này xem có chính xác không? Ḥa Thượng Thích Măn Giác ở Los Angeles đă viên tịch rồi. Sao c̣n có tên trong danh sách này?

Có thể Việt Dzũng ở Orange County xa không hay, nhưng Nam Lộc làm việc ngay ở Los Angeles th́ chắc chắn là phải biết Nhà Sư MĂN GIÁC đă chết cách đây mấy năm rồi chứ!

Nên đưa tin chính xác. Làm truyền thanh truyền h́nh mà loan tin ấm ớ, không chính xác th́ tai hại lắm đấy.

HCT

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]