Điều ǵ khiến Việt cộng viết lại một chi-tiết về Việt Nam Cộng Ḥa?

 

 

https://i2.wp.com/quanvan.net/wp-content/uploads/2017/08/1-36.jpg?resize=400%2C274

 

Vừa rồi, đảng và nhà-nước Việt cộng xua bọn báo-đài ra ‘mặt-trận sửa tám chữ’. (Trong bộ lịch-sử một chiều láo-toét của chế-độ). Ôi-thôi! Rất rầm-rĩ, ồn-ào và bát-nháo. Thậm-chí báo Tuổi Trẻ c̣n ‘ném một trái lựu-đạn để gây tiếng vang:

“Thừa nhận Việt Nam Cộng ḥa là bước tiến quan trọng”,

 

Hiện nay, bọn chúng vẫn không công-nhận Việt Nam Cộng Ḥa đă từng là một quốc-gia trong cộng-đồng thế-giới. Chúng chỉ Bỏ bốn chữ “ngụy-quân, ngụy-quyền”, thay vào đó bằng tám chữ: “chính-quyền Sài G̣n” và “quân-đội Sài G̣n”. Bốn-mươi-hai năm, chúng chỉ thay-đổi  lịch-sử có ‘bốn chữ thành tám chữ’.

 

Viêc xác-nhận “chính-quyền Sài G̣n” và “quân-đội Sài G̣n” chỉ là chi-tiết nhỏ. Nhưng để đi đến việc lớn hơn là: Công-nhận ‘chánh-quyền Việt Nam Cộng Ḥa’ và ‘quân-đội Việt Nam Cộng Ḥa’ th́ thiên-nan vạn-nan, là con đường vạn dặm, có lẽ không bao giờ xảy ra, nếu…

 

 Điều này cho thấy sự sợ-hăi và căm-ghét Việt Nam Cộng Ḥa của Việt Cộng lớn hơn núi, và đă thấm vào tận máu-xương-tủy-năo.

 

Nhưng t́nh-thế bắt-buộc bọn chúng phải quyết-định: Thừa-nhận hay không thừa-nhận Việt Nam Cộng Ḥa.

Chúng ta đừng trông chờ sự hối-lỗi của bọn vượn-người ở hang Pác Bó, một băng-đảng làm nô-tài cho Tàu Nga. Đó là bọn máu lạnh và mọc lông trong bụng.

 

Sở-dĩ  bọn chúng thay-đổi ‘bốn chữ’ thành ‘tám chữ’ là v́ áp-lực Hoàng Sa.

 

Vào thời-điểm bị Tàu Cộng đánh-chiếm, Hoàng Sa thuộc chủ-quyền của Việt Nam Cộng Ḥa, tất-cả các văn-bản chánh thức trên thế-giới, cho đến hiện nay vẫn ghi-nhận điều này. V́ vậy, pháp-nhân duy-nhất có thể đ̣i lại Hoàng Sa chính là Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Tàu Cộng là tên điếm-thúi, biết rất rơ công-pháp quốc-tế nên ra lệnh cho Ba Đ́nh Hà Nội phải truy-sát cho bằng được cờ Vàng. Nếu cờ Vàng chết, th́ không c̣n ai có thể tranh-chấp Hoàng Sa với Tàu Cộng. Chủ-quyền Hoàng Sa hoàn-toàn thuộc về cờ Vàng của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Do vậy, muốn đ̣i lại Hoàng Sa th́ phải bảo-vệ cờ Vàng. Nếu cờ Vàng chết, th́ chúng ta vĩnh-viễn mất Hoàng Sa. Hiện nay, ‘Hoàng Sa cờ Vàng’ là cái xương gà chẹn ngang cổ-họng Tàu Cộng, nó luôn gây đau-đớn và lo-lắng cho bọn chóp-bu ở Trung-nam-hải, làm cho bọn này ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc v́ nó.

 

Nếu Việt Cộng muốn đ̣i lại Hoàng Sa, th́ phải xác-nhận bọn chúng chính là thực-thể kế-tục Việt Nam Cộng Ḥa, nhưng chắc-chắn là bọn chúng sẽ không làm được viêc này, v́ Bắc Kinh không cho phép việc như vậy xảy ra.

 

Trích-dẫn:

“Ông chỉ ra rằng các sách sử trước đây của chính quyền Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam dùng các từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” để gọi Việt Nam Cộng ḥa và quân đội của chính thể đó. “Nhưng bây giờ chúng ta viết là chính quyền Sài G̣n, quân đội Sài G̣n”, ông Cường nói”.

 

“Trong một bài viết được báo Tuổi Trẻ đăng hôm 20/8 với tít “Thừa nhận Việt Nam Cộng ḥa là bước tiến quan trọng”, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhă b́nh luận rằng việc bộ sử Việt Nam mới thừa nhận chính thể tại miền nam Việt Nam trước 1975 là việc làm… .

 

Báo Tuổi Trẻ đừng lập-lờ, mà hăy nh́n thẳng vào sự thật:

Đảng và nhà nước không hề “Thừa-nhận Việt Nam Cộng Hoà” mà chỉ thay-đổi cách gọi “Ngụy-quân” và “Ngụy-quyền” thành “Chính-quyền Sài G̣n” và “Quân-đội Sài G̣n”.

 

Ư-nghĩa của sự thay-đổi hai câu-chữ nêu trên rất rơ-ràng:

Chỉ  là chính-quyền và quân-đội của thành-phố Sài G̣n, không phải là chính-quyền và quân-đội của Việt Nam Cộng Ḥa trên toàn lănh-thổ miền Nam, từ vĩ-tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau.

 

Báo Tuổi Trẻ viết: “Thừa-nhận Việt Nam Cộng Ḥa…” là hoàn-toàn sai, không đúng với ư của đảng và nhà-nước.

 

Khi nào trong bộ sử mới có câu: Chánh-quyền Việt Nam Cộng Ḥa, quân-đội Việt Nam Cộng Ḥa,  th́ đó mới thật-sự là sự thừa-nhận. Tôi đang chờ-đợi câu viết đó và hiện chưa nh́n thấy nó. Chỉ khi nh́n thấy th́ tôi mới tin. Kinh-nghiệm đau-thương đă dạy tôi rằng: Việt Cộng nói vậy mà không phải vậy!

 

Việt Cộng sợ bốn chữ Việt Nam Cộng Ḥa và lá cờ Vàng, như chuột sợ mèo.

 

Hiện-tại, Việt Cộng đang gặp nan-đề,  khi đứng trước lối-rẽ-t́nh-thế:

 

1-    Bỏ Hoàng Sa và Trường Sa, dốc một ḷng theo Tàu Cộng.

 

2-    Đấu-tranh đến cùng để đ̣i lại Hoàng Sa và bảo-vệ Trường Sa.

 

Lựa-chọn số 1 rất dễ thực-hiện, chỉ cần nhắm-mắt-xuôi-tay là xong.

 

Lựa chọn số 2 có rất nhiều gai-góc và khó-khăn.

 

Trước tiên, nhà-nước Cộng Ḥa Xả Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải tuyên-bố là người kế-tục của chánh-thể Việt Nam Cộng Ḥa. Điều này gọi là chánh-danh. Danh có chánh th́ ngôn mới thuận.

 

Và, sau khi tuyên-bố kế-tục chánh-thể Việt Nam Cộng Ḥa th́ mọi văn-bản kí-kết trước đây với Tàu Cộng sẽ trở thành mớ giấy lộn. Khi ấy, sẽ đặt vấn-đề kiện Tàu Cộng ra Ṭa Quốc Tế, như Phi-líp-pin đă làm.

 

Con đường duy-nhất để đ̣i lại Hoàng Sa và bảo-vệ Trường Sa, chính là con đường độc-đạo này.

 

Là đề-nghị  tuy chưa được hay lắm, nhưng đảng và nhà-nước độc-tài tham-nhũng cũng nên tôn-trọng  ư-kiến của dân khi bàn về việc nước.

 

 

Chí Phèo Nguyễn-văn-Lợi

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính