Nếu ngày ấy...

 

 

 

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa

Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Th́ ngày nay dân đă thoát lầm than.

 

Nếu ngày ấy, sông Sài G̣n nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đă reo mừng ruớc bác
Th́ ngày sau xương đâu trắng cánh đồng

 


Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
"Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Th́ ngày nay quê mẹ đă b́nh an

 

Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên ḿnh cô đầm nái
Th́ ngày nay tổ quốc đă êm đềm

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đă có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”

 

 

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mă phong bờ hang Pác Bó
Th́ ngày nay đâu có lũ u mê!

 

 

Caubay

(theo caphevanhanh)

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính