Trai tứ chiến gặp gái giang hồ

 

Cánh Dù Lộng Gió

 


Nếu nói đến chế độ CSVN bây giờ chẳng khác nào đề tài trên. Trước đây khi c̣n lấy tên là Việt Nam Dân Chủ th́ Hà Nội như một cô gái điếm, nhiều người t́nh, là khối CS Quốc Tế, Liên Sô và Trung Quốc. Riêng về khối Liên Sô th́ có rất nhiều nước khác như Hungaria, Bulgaria, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Cuba, đứng đầu là Nga. Kế đến là khối CS Tàu gồm có Tàu cộng đứng đầu cùng với Bắc Hàn. CSVN đă nhận viện trợ từ quân sự lương thực và kinh tế từ các người t́nh trên.

 

Từ đó mọi chỉ thị của Quốc Tế CS đều được ra lệnh cho CSVN để thi hành. Họ đă không ngần ngại du nhập cái quái thai chủ nghĩa CS vào trong nước để giết hại đồng bào ḿnh như hồi Cải Cách Ruộng Đất, đă không ngần ngại xua quân vào Nam gây ra nồi da xáo thịt giữa 2 miền Nam Bắc như thời trước năm 1975.

 

Tất cả chỉ vỏn vẹn mấy câu như Tổng Bí Thư đảng CSVN Lê Duẫn đă từng tuyên bố: "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc". Tức là họ đă công nhận đánh thuê cho các quan thày trên, chứ làm ǵ chiến đấu cho chính nghĩa chiến đấu cho lư tưởng nào cho dù với danh nghĩa và vỏ bọc nào đi chăng nữa, thí dụ như Chống Mỹ cứu nước, Giải phóng miền Nam v.v...

 

Phải nói CSVN rất đĩ miệng, họ dùng những mỹ từ để kêu gọi mọi người đứng lên chống Mỹ cứu nước, vào giải phóng cho đồng bào miền Nam ruột thịt đang bị "Mỹ Ngụy" kềm kẹp, xẻ dọc Trường Sơn để đi cứu nước. Kể cả đem quân đánh Cambodia họ cũng dùng mỹ từ làm "nghĩa vụ Quốc Tế". Nếu không nhận ra mưu đồ th́ bị hố to với họ. Họ đă đánh lừa được người dân miền Bắc gom con em họ vào Nam để thực hiện ư đồ cướp trắng miền Nam trù phú nổi tiếng là ḥn ngọc viễn đông lúc bấy giờ.

 

Sau năm 1975 họ tuyên bố là đă hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, VN đă liền một giải từ Bắc chí Nam. Tiếp đó họ đă khai tử MTGPMN và quăng lá cờ xanh đỏ vào nơi chúng đáng được yên vị v́ là con hoang của CSVN nên cần phải loại bỏ.

 

Họ đă đánh lừa những Quân Dân Cán Chính VNCH cũ để đưa vào những trại tập trung cải tạo, thực tế là đem đi những chốn rừng thiêng nước độc để lao động khổ sai cho tới chết, nếu phía Mỹ không thương lượng để bốc họ đi diện HO th́ những người này đă chết sạch trong những trại tù man rợ c̣n hơn những trại tù của Đức Quốc Xă.

 

CSVN chỉ là một con đượi (gái làm tiền) đu dây trước đây với khối Liên Sô và Tàu cộng, giờ đây Liên Sô tan ră họ lại bám bíu đu dây với Tàu cộng và Tây Phương, trong đó có Mỹ mà ngày nào họ đă quyết tâm đánh đuổi và tuyên bố là kẻ thù không đội Trời chung với máu đỏ da vàng.

 

Con đượi này bây giờ đă công khai không cần sĩ diện nữa miễn sao đầy túi dollar là được. Dù có phải qua quỵ lụy, dù có phải vác bị gậy đi ăn xin cũng vẫn trơ mặt thớt không biết liêm sỉ là ǵ.

 

Đă thế từ khi có phong trào tranh đấu cho nhân quyền, những người yêu nước bị bắt nóng bắt nguội như Điếu Cầy, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Trần Thị Nga, Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ là mồi nhử để con điếm già ngă giá với quốc tế.

 

C̣n nữa, bây giờ con điếm già lại kết duyên với cái đám bặm trợn côn đồ để đàn áp và đánh đập khủng bố những người yêu nước.

 

V́ thế gọi CSVN là con đượi già sánh duyên cùng cái đám trai tứ chiến là quá hợp lư. Thật ra chúng chỉ là một đảng cướp không hơn không kém, chỉ biết cướp, giết, và khủng bố người dân trong nước, nhưng với giặc ngoại xâm th́ chúng quỳ mọp ngoan ngoăn vâng lời, bảo sao nghe vậy, biển đảo dâng cho ngoại bang, ngư dân bị bắn giết ngoài biển Đông chúng cũng không dám rặn lên một tiếng mà chỉ dám kêu là "Tàu Lạ", giờ th́ cái ǵ cũng lạ rồi, "Tàu Lạ", người lạ đầy trong nước, thức ăn lạ hằng ngày gây ung thư cho khắp mọi nơi, kể cả nạn bác sĩ lạ thuốc lạ vẫn làm chết bệnh nhân mà CSVN cho nhập vào.

 

Tất cả là do "công lao to lớn" của đảng CSVN đă góp phần phá nát đất nước, đeo nỗi nhục cho mẹ VN không c̣n chỗ nào để ngẩng mặt lên nổi.

 

Cuối cùng con đượi già CSVN cũng sắp sửa thoi thóp v́ nền kinh tế kiệt quệ, ăn quen làm không quen, chỉ biết đi cướp đất của dân, chắc chẳng c̣n bao lâu nữa con đượi già này sẽ nhanh chóng đoàn tụ với người đă khai sinh ra nó.

 

 

20.06.2017

Cánh Dù Lộng Gió

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính