Cảnh đồng bào miền Bắc trốn chạy Cộng sản tại Hải Pḥng năm 1954

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh đồng bào miền Bắc trốn chạy Cộng sản tại Hải Pḥng năm 1954.

 

 

Nguồn ảnh: Corbis 114. Cuộc di cư năm 1954: Hiệp định Geneve được kư kết giửa thực dân Pháp và Việt Cộng để chia đôi đất nước năm 1945. Theo tinh thần của Hiệp Định Geneve th́ hai bên phải giải giới, mang cán bộ, binh lính ḿnh về và để cho người dân Việt Nam có 300 ngày được quyền tự do lựa chọn miền đất sinh sống. Cộng Sản Bắc Việt đă có những kế hoạch rất rơ ràng và vi phạm trầm trọng Hiệp Định Geneve ngay từ ngày đầu:

Tại miền Nam họ chôn dấu vũ khí, cài cán bộ ở lại trong nhà dân. Họ ra sức khuyến khích và tổ chức người dân miền Nam tập kết ra Bắc.

 

Tại miền Bắc họ chỉ phổ biến hiệp định Geneve rất hạn chế ở thành thị. Ở thôn quê họ cố t́nh không phổ biến và đàn áp, đánh giết những ai loan truyền những thông tin về Hiệp định Geneve, về tự do lựa chọn miền sinh sống.

 

Mục đích của Cộng Sản là dành dân, mang nhiều người miền Nam ra Bắc và giử người dân miền Bắc lại không cho họ vào Nam.

 

Nhiều đồng bào miền Bắc biết được sự tàn ác của Cộng Sản đem gia đ́nh trốn chạy vào Nam. Một mặt Cộng Sản cho thanh niên nam nữ giữ đồng bào ở lại, một mặt họ cho binh sĩ bắn vào thuyền, vào đồng bào di cư. Số người chết đếm không xiết. Tổng cộng trên 1 triệu người trốn được vào Nam, được chính quyền tiếp đăi tử tế. Rất nhiều người Bắc di cư đă thành công và có đời sống mới tốt đẹp ở miền Nam.

 

 

 

 

The evacuation in 1954: The Geneva agreement was signed by the French colonists and the Viet Cong in 1954 to divide our country with the Ben Hai river as the border. The North was under communism, while the South was trying to form a democratic and republic government. The agreement allowed the Vietnamese to select their own destinations. Many Northerners who understood the cruelty of communists fled to the South. To stop people from escaping to the South, the communists had two strategies. On one hand, they ordered young adults to induce people to stay; on the other hand, they ordered communist soldiers to fire at the boats of fleeing people. The dead people in this time were uncountable. More than 1 million people who escaped to the South were welcomed and treated well by the Southern government. Many of the Northerners succeeded in the South.

 

Đại tướng Pháp Deltheil (trái) và Thủ Tướng Việt Minh Tạ Quang Bửu (phải), kư hiệp định chia đôi nước Việt Nam ngày 20 tháng 7 1954 tại Genève. AFP/Getty Images.

 

Vĩ tuyến 17 - lằn ranh phân chia Quốc - Cộng

 

 

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, Quảng Trị chia cắt hai miền Nam Bắc.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính