Nỗi Hờn Tử Sĩ

 

(Thnh knh tưởng niệm cc Tử Sĩ trận Hải Chiến Hong Sa 19/1/1974.)

 

 

Bốn su năm buồn sng vỗ ru

Hong Sa Tử Sĩ khc căm th

Thn chm vuột đảo hồn ai on

Giặc chiếm xy nền gt mộng du

Mỗi đoạn tham tn vy biển cả

Từng hm bế tắc bủa sương m

u Cơ đẻ trứng lm n lệ

Buổi giống Tin Rồng thiếu trượng phu

 

Bửu Tng

15/1/2020

 

Họa 1   HẬN HONG SA

(họa vận)

 

Th thiết bao năm tiếng sng ru

On than kể tội c qun th

Mang mang nỗi hận người lun lạc

Vương vấn niềm đau kẻ viễn du

On lũ bun dn vờ điếc lc

Hờn qun bn nước giả đui m

Xt xa bờ ci ngn năm ấy

Trt mất v ti lũ thất phu

 

Đồ l

 

 

Họa 2     QU GIỮ GHẾ!

 

Than van gi gọi tiếng hời ru

Biển khc sng go nỗi c th!!

Lạnh lẽo vấn vương hồn lạc nẻo

C đơn tiếc nuối xc nhn du!

On phường nội gin như vờ điếc

Hận lũ vong n giống giả m

Chng hiến giang sơn Hồng Lạc đ

Lm qu giữ ghế vững ngi phu!

 

Tha Nhn gp họa với BT

Camthnh, Jan 15 2020

 

 

Họa 3   TƯỞNG NỊM TỬ SĨ HOÀNG SA

 

 Trùng dương than thở tíng hờn ru.

Sóng ṽ m vang réo báo thù.

Tử sĩ can trường lưu quốc sử.

Anh hùng khí tít sáng h̀n du.

Phải đu n Hán như người đíc?

Chỉ bít hành dn giả kẻ mù!

Tưởng nịm xin th̀ sẽ rửa ḥn.

Cho dù chín lược lắm cng phu.

 

 Lm Hoài Vũ

16/01/2020

 

 

ĐY BIỂN LƯU THN

 

Biển Đng sng gi vẫn hằng ru

Chiến sĩ cộng ha bởi chống th

Đy biển lưu thn vui cảm khi

Đất liền thất vọng hận ph du

Mua quan kiếm lợi giả phường điếc

Bn nước danh thật lũ m

Vi nước tn đời mong ước toại

Danh thơm no phải lũ ngu phu

 

Don Thường, 16-1-2020

 

 

LỜI MẸ RU

 (Nương vận thơ thi hữu L Bửu Tng)

 

ơi ! Mẹ Việt cất lời ru,

Giặc Bắc ngn năm mi kẻ th.

Chữ tốt, lừa dn tr mộng ảo,

Lời vng bịp nước chuyện ph du.

T đy, tri chặt nhiều người sng,

Tro trở bung xui lắm đứa m.

Cướp đến nh , cng hm k lẹ,

Xứng danh g tể tướng (PV.Đ) phm phu...

 

Nng gia hai la NJ

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh