Truyền đơn của Nam Kỳ chống Cộng sản 6/1946

 

Bút Sử

 

 

 Brett Reilly là nhà sử học về Đông Nam Á và Việt Nam (Historian of modern SE Asia & Vietnam). Trên Twitter, Brett đă đăng nhiều h́nh ảnh cùng giải thích sự kiện kèm theo.

 

H́nh sau đây là tờ truyền đơn từ Nam Kỳ tung ra vào tháng 6, 1946.

“The north belongs to northerners. The south belongs to southerners.” Anti-Tonkinese propaganda produced by supporters of the Republic of Cochinchina midst the Vietnamese revolution – June 1946.

“Miền Bắc thuộc về những người miền bắc. Miền Nam thuộc về những người miền nam.” Truyền đơn chống lại Bắc Kỳ (Tonkinese) được làm ra bởi những thành phần ủng hộ Cộng Ḥa Nam Kỳ trong giai đoạn xảy ra cuộc cách mạng – Tháng 6, 1946.

 

 

Ư nghĩa của truyền đơn

 

H́nh 1: Nam Kỳ với biểu tượng người đàn ông, trên ḿnh có cờ vàng 3 sọc đỏ, lấy chân tay xua đẩy cộng sản lùi về Bắc Kỳ nơi có cờ đỏ sao vàng. Người cộng sản này tay cầm cái nón Liên Sô.  H́nh 2: Con cáo đầy nanh vuốt này nếu nó có cơ hội sẽ nuốt sống Nam Kỳ. Nó có trái tim đỏ, khi nó hiện diện trong nam th́ cái đuôi của nó cũng nằm ở vùng đỏ ḷm Bắc Kỳ.

 

Người tạo truyền đơn này hiểu rất rơ hiện trạng ngay lúc đó. Cờ vàng 3 sọc đỏ của chính phủ Trần Trọng Kim sau khi Nhật đảo chánh Pháp 3/1945.

 

Tại sao truyền đơn được tung ra vào tháng 6, 1946?

 

Thời gian này Hồ Chí Minh(HCM) đang ở Pháp để vận động chính phủ (chống cộng sản) vừa đắc cử. HCM yêu cầu đến độ năn nỉ chính phủ Pháp nhiệm kỳ mới này trở lại miền Bắc để hợp tác với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa của Hồ. Nhưng đây là điều không tưởng, v́ khối (thủ tướng Bidault) này đă làm mọi cách lấy lại quốc hội từ tay cộng sản th́ tại sao lại giúp cộng sản HCM?

 

Hiệp Ước Sơ Bộ giữa Pháp cộng sản và HCM kư vào 6/3/1946 đă bị vô hiệu hóa, nghĩa là mộng “thống nhất 3 kỳ” của Hồ đă không đạt được. Phe cộng sản Pháp và HCM đă làm ra hiệp ước đó, cứu cánh vẫn là biến phe Hồ thành những tên nô lệ cho nước Pháp cộng sản. Trong hiệp ước ghi rơ miền Bắc của Hồ không được độc lập, chịu lệ thuôc về mọi mặt. Bởi vậy người dân la hét ngoài đường phố vào tháng 6/1946 rằng “Hồ Chí Minh Bán Nước” khi HCM và Vơ Nguyên Giáp dẫn đầu phái đoàn ra tiếp đón Pháp cộng sản vào Hà Nội.

 

Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp dẫn đầu phái đoàn rước Pháp cộng sản về Hà Nội sau khi kư Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946. Ngày 7/3/1946 Hà Nội tổ chức buổi lễ để đám Pháp này công nhận chính phủ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa” mà trước đó 2/9/1945 HCM đă rất muốn Hoa Kỳ công nhận.

 

Chính phủ Bidault không muốn chiến tranh, nhưng trong t́nh thế mà quyết định vẫn là HCM. Pháp vẫn phải thương lượng, nếu HCM c̣n theo chỉ thị của quốc tế cộng sản quyết nhuôm đỏ Đông Dương th́ họ phải chính thức tái chiếm dẹp làn sóng đỏ. Bằng chứng là tướng Pháp Jean Fonde đă gọi nói chuyện với Vơ Nguyên Giáp khuyên nên suy xét lại có cần chiến tranh với Pháp không; Giáp trả lời ngay là sẵn sàng làm ra chiến tranh dù có chết triệu người Việt Nam vẫn không quan trọng, bởi v́ tất cả phục vụ cho chính trị.

https://www.youtube.com/watch?v=A7GOGCAB1lw

 

Thành phần chính phủ Nam Kỳ ủng hộ đường lối của chính phủ mới Bidault là không chấp nhận cộng sản nhuôm đỏ Nam Kỳ nên mới có truyền đơn trên. Tháng 6/1946 Nam Kỳ đă có ư tưởng chia đôi. Nếu chia đôi ngay lúc này th́ đâu cần phải đổ máu? Nhưng không, Hồ nhất định theo chỉ thị đàn anh Liên Sô là phải nhuôm đỏ cả Đông Dương, dù thế nào cũng làm ra chiến tranh. HCM tuyên truyền Pháp trở lại “thực dân” tiếp nên một số người kém hiểu biết nghe theo đi tập kết. Một số khác th́ thiếu kiến thức về bản chất cộng sản, họ không phải cộng sản nhưng tin theo Hồ mà đi “chống Pháp.”

 

Cuộc chiến 1946-1954 đă làm hằng trăm ngàn người mất mạng. Cuộc chiến ư thức hệ này kéo dài tới giai đoạn 2 khi Hoa Kỳ phải nhúng tay đă có ít nhất 3 triệu người chết. Nhiều bài viết của tác giả ngoại quốc để nói lên bản chất của người quốc tế cộng sản đầy gian ác HCM.  John Hubbell: The Blood-Red Hands of Ho Chí Minh (Bàn Tay Đầy Máu của Hồ Chí Minh)Orwell’s Classic and Vietnam Today: Ho Chi Minh: The Man who deceived the World (Hồ Chí Minh: Người Đă Lường Gạt Cả Thế Giới) …

 

Ngay lúc Hồ Chí Minh hăng máu say mê lănh tụ Stalin th́ tại Âu Châu những người thấu hiểu cộng sản là ǵ như ông George Orwell đă viết cuốn The Animal Farm (Trại Thú Vật) mà sau này người ta đọc càng thấy thấm thía. Thấm thía cho những ai tin theo Hồ rồi kết quả chỉ là những sự mất mát to lớn – mất cả đất nước vào tay Trung Cộng!

 

 

Bút Sử

4/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính