Bày tṛ ảo thuật trong chính trị là quá dại

 

Bùi Anh Trinh

 

 

Những dấu hiệu trước ngày khai mạc đại hội 12.

 

(1)  Người ta ghi nhận Nguyễn Phú Trọng không có chút hứng khởi nào để lật NTD.  Ngay từ tháng 11-2012 ông ta đă tuyên bố “100 năm nữa chưa chắc đă có CNXH”.  Nghĩa là ông ta là người CSVN cuối cùng ngỏ ư giả từ Mác-Lênin. 

 

Qua năm 2013 ông tuyên bố ném chuột sợ vỡ b́nh.  Con chuột mà ông ta muốn nói tới là NTD.  Nghĩa là không thể nào triệt hạ NTD v́ tội tham nhũng được bởi v́ VN đang cần làm ăn với Tây Phương mà Tây Phương đang ăn chịu với NTD.  Nếu bỏ NTD th́ sẽ mất Tây Phương, hay nói thẳng ra là Mỹ.

 

Rồi năm vừa qua Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn BCT. CSVN đến Washington để cam kết ĐCSVN sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những ǵ mà chính phủ CSVN (NTD) đă kư kết với Mỹ.  Bày tỏ chủ trương của ĐCSVN là chân thành hợp tác với Mỹ.

 

Cho nên giờ đây dẫu cho NPT có đổi ư bất ngờ đi nữa th́ ông ta cũng không đủ lực về nhân sự cũng như hệ thống điều hành kinh tế, hành chánh mà 8 năm nay NTD đă gầy dựng nên.  Nhất là ông ta không có sự hỗ trợ rất cần thiết của Mỹ và các nước tư bản.

 

(2)  Người ta cũng ghi nhận Nguyễn Tấn Dũng không có lư do ǵ để rút lui, uy thế của ông ta đang lên, công việc đang thuận lợi.  Sự nghiệp của ông ta đă gầy dựng từ mấy chục năm nay không lư ǵ chịu bỏ hết trong 1 ngày.  Trong khi ông ta không bị một cú sốc chính trị nào cả, cũng không bị áp lực của bất cứ ai.  Trái lại mọi người đều tin tưởng ông ta đang tiếp tục tiến hành ước nguyện “đổi mới” của ông ta. Công việc đang trên đà tiến triễn rất thuận lợi.

 

Vả lại nếu ông ta leo xuống th́ lư tưởng đổi mới mà ông ta hô hào trong 5 năm qua sẽ ra sao? Nguyên giàn đàn em của ông ta sẽ ra sao ?  Rồi số nợ làm ăn với thế giới sẽ ra sao ? Những người hằng tin tưởng ông ta mà đổ của vào VN làm ăn sẽ ra sao ? Không lẽ tới giờ phút này ông ta rút lui để trốn nợ ? Nhưng liệu các nước chủ nợ của CSVN có chấp nhận cho NTD leo xuống để phủi nợ hay không?

 

Hướng tiến của con thuyền VN đă được từ từ chuyển hướng trong 20 năm nay th́ không có lư ǵ lại quay trở lại cách đây 20 năm trong ṿng một ngày một buổi.

 

Quy chế bầu cử của ĐCSVN

 

Ngày 6-9 2012 TW.ĐCSVN ban hành “Quy chế bầu cử trong đảng”.  Gọi là Quy chế 244 :

  • Tất cả các ứng cử viên của khóa mới đều do Hội nghị TW khóa cũ đề nghị, kể cả ƯCV Tổng bí thư, Bộ chính trị và Ban bí thư ( Mục 4 của điều 25; mục 1 của điều 26; và mục 3 của điều 27 )

  • Mỗi ủy viên các cấp không được tự ứng cử hay để cử người khác ngoài danh sách đă được chọn trước. ( Mục 1 của điều 13 ).

  • Ngay cả ban thường vụ của mỗi cấp ủy cũng không được đề cử các ứng cử viên ngoài danh sách đă chọn. ( Mục 2 của điều 13 ).

  • Ở các Hội nghị TWĐ, các ủy viên BCT và ban bí thư không được để cử các UCV ngoài danh sách đă được BCT ấn định. (Mục 3 của điều 13).

  • Các ủy viên BCT và BBT không được tự ứng cử, cũng không được nhận đề cử nếu không nằm trong danh sách mà BCT đă ấn định ( Mục 3 của điều 13 ).

 

Rơ ràng các quy định trên đây nhằm chống lại mưu đồ “lật kèo” của phe Nguyễn Tấn Dũng.  Thế nhưng phe NTD không có phản ứng, người ta yên trí trong danh sách đề cử ứng cử viên Khóa 12 phải có NTD và những người thuộc phe NTD.

 

Ngày 1-5-2015 họp HNTW 11 :

Người ta đặt giả định nếu đại hội 12 lại đề cử “thêm” những người ngoài danh sách đề cử của TWĐ th́ sao ?  Hội nghị quyết định những người được đề cử “thêm” phải tự đứng ra xin rút lui.

 

Đây là nhắm loại NTD ra khỏi danh sách đề cử TWĐ khóa 12.  Tuy nhiên:

Người ta lại đặt giả định nếu đại hội 12 không cho những người được đề cử “thêm” rút lui th́ sao ?  Hội nghị bèn thỏa thuận lúc đó người đó phải ở lại.

Đây lại là khả năng bọc lót cho NTD, ở chỗ nếu TW khóa 11 không cho NTD vào danh sách đề cử th́ tại đại hội 12 người ta sẽ để cử thêm NTD và không cho NTD rút lui.

 

Ngày 11-1-2016 họp HNTW 14 :

Người ta lại đặt giả định nếu Ban chấp thành Trung ương mới ( khóa 12 ) lại sửa đổi điều lệ, đa số khẩn nài 1 vài người “Ngoài danh sách”  gia nhập vào ban chấp hành mới th́ sao? Hội nghị quyết định đó là quyền của BCH.TW mới.

 

Sau đó Hội nghị bàn chọn danh sách 220 ứng cử viên cho TW khóa 12.  Quy định đặc biệt của khóa 12 là TW sẽ không giới thiệu những người quá hạn tuổi 65.

 

Trước khi chọn danh sách bầu cử người ta hỏi có ai quá hạn tuổi t́nh nguyện xin rút ?  Nguyễn Phú Trọng xin rút đầu tiên, dĩ nhiên là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng xin rút theo.

 

Sau khi 10 vị quá tuổi trong BCT đều rút, người ta đề xuất nên có 1 vị cao tuổi trong BCT ở lại giữ chức TBT để có “tính cách kế thừa”.  Cuối cùng người ta quyết định đề cử ông NPT ở lại với tỉ số phiếu 75%.

 

Đến đây th́ phe NTD vẫn tỏ thái độ b́nh thản, nhất là bên ngoài thị trường chứng khoán vẫn ổn định.  Nghĩa là người ta đă có cách, trong đó có thể là cách “Được đề cử thêm và phải ở lại”.  Ngoài ra c̣n cách “Tân ban chấp hành sửa đổi điều lệ”.

 

Diễn tiến tấn tuồng bầu cử

 

Ngày 24-1-2016 :  Sau khi TW khóa 11 đọc danh sách 221 người được đề cử th́ đại hội đề nghị thêm 62 người nữa, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng.  Nhưng có 29 người tự rút lui theo như quy chế đă ấn định;  trong đó có Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng….

 

Ngày 25-1-2016 :  Đại hội chấp thuận lời xin rút lui của 29 người, trong đó có NTD, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng….

 

Như vậy giả thuyết “phải ở lại” dành cho NTD không c̣n đúng nữa.  Thái độ b́nh thản của NTD sau đó khiến cho người ta nghi là chính NTD đă sắp xếp cho đàn em của ḿnh bỏ phiếu “chấp thuận cho NTD rút lui”, nghĩa là ông ta có cách khác, không cần áp dụng chiêu “Đa số Đại hội 12 buộc NTD phải ở lại”.

 

Ngày 26-1-2016 :  Đại hội bầu chọn 200 tân ủy viên của BCHTW nhiệm kỳ 12, trong số này có Nguyễn Phú Trọng.

 

Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ thái độ b́nh thản, đặc biệt không hề tỏ ư vui vẻ, chân thành muốn rút lui.  Trái lại, có vẻ như ông ta đang đón chờ một cú bùng nổ bí hiểm vào giờ chót.  Người ta đoán có thể bằng cách BCH.TW  khóa 12 sẽ sửa đổi điều lệ để thỉnh mời NTD trở lại.  Dĩ nhiên hành động này phải diễn ra vào chiều ngày 27, để sáng 28-1-2016 Toàn thể đại hội khóa 12 kịp làm thủ tục chấp nhận NTD lănh đạo ĐCSVN.

 

Trong trường hợp này th́ kể như đây là một ĐCSVN mới;  không c̣n kế thừa đảng CSVN cũ nữa, mà là một đảng cách mạng, vẫn giữ cái vỏ ĐCS nhưng trong ruột là đảng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Ngày 27-1-2016 : lúc 3 giờ chiều, tân BCH.TW đảng CSVN chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn làm tân Tổng bí thư.  Như vậy là không có đoạn kịch bản “sửa điều lệ”, ngày hôm sau toàn thể Đại hội 12 sẽ làm lễ tấn phong tân BCH.TW và tân TBT.

 

 

B̀NH LUẬN

 

Rốt cuộc màn kịch bầu cử lănh đạo của ĐCSVN chỉ như là một tṛ chơi game của những kẻ vô trách nhiệm.  Thế giới nh́n vào biến động chính trị vừa qua của ĐCSVN để có một kết luận bi đát về niềm tin đối với chính trị CSVN :

 

Thứ nhất : Sự kiện Nguyễn Phú Trọng loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trong ṿng một tích tắc chứng tỏ mọi chuyện ở Việt Nam sẽ thay đổi dễ dàng như sớm nằng chiều mưa.  Nghĩa là chính trị VN không có đường hướng, không có chủ trương, không có kế hoạch, và thay đổi bất thường.

 

Thứ hai : Sẽ không có một nhà quan sát quốc tế nào, một nhà b́nh luận chính trị nào có thể lên tiếng về sự b́nh ổn chính trị của quốc gia VN.  Không có ai dám đưa ra một lời khuyên cho các nhà đầu tư muốn làm ăn tại VN.  Không có một thống kê thăm ḍ nào có giá trị đối với nền chính trị của ĐCSVN.  Các chuyên gia thời cuộc chỉ biết khuyên người nào có tiền nếu có gan th́ vào VN đánh bạc chứ đừng vào VN làm ăn.

 

Thứ ba : Sự kiện Nguyễn Tấn Dũng buông tay với thái độ thản nhiên đă cho thấy một tinh thần chính trị vô trách nhiệm.  Biết bao nhiêu chính phủ, biết bao nhiêu công ty, biết bao nhiêu nhà tài phiệt của thế giới v́ tin tưởng NTD mà mạnh dạn đầu tư vào VN.  Thế mà nay trước sự kiện bị lật đổ th́ không có một dấu hiệu cho thấy ông ta quan tâm đến nỗi lo của những người tin cậy ông ta.

 

Ngay cả chính quyền Trung Cọng cũng chào thua với cái đám trở cờ như gió trở mùa này.  Họ nh́n vào sự kiện vừa qua để rút một kinh nghiệm rằng chớ dại mà vào VN để đánh bạc, chớ dại mà tin tưởng vào một chính trị gia CSVN nào.  Chỉ nên tin vào những người CSVN trong nhà thương điên, chỉ có họ mới không lật lọng, không láu cá.

 

 

Thứ tư : Sự kiện hai bên b́nh thản diễn tṛ như tŕnh diễn ảo thuật chỉ đáng cho người ta đánh giá như một trận đấu cuội trong thể thao, hai bên giả vờ kèn cựa ăn thua để rồi cả hai đều nhận được tiền dưới gậm bàn.  Rơ ràng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đă biết trước mọi diễn tiến và cho phép bộ hạ tiết lộ những thông tin giật gân bí hiểm để đánh lừa thiên hạ như là một trận tranh cúp đầy kịch tính.  Tưởng rằng người ta sẽ khâm phục sự sắp xếp kín đáo của lănh đạo ĐCSVN nhưng thực ra chỉ làm cho người ta khinh ghét.

 

Thứ năm :  Cho dầu sau này NTD rút lui mà người của ông ta nắm hết quyền hành th́ cũng không ai tin tưởng vào cái băng nhóm này bởi v́ họ tranh giành quyền lực bằng thủ đoạn láu cá chứ không hề quang minh chính đại. Nếu NTD ngoan ngoăn chịu thua NPT ngoài mặt để rồi ngầm thống trị quyền lực ở bên trong lại càng chứng minh ông ta là một tay léo lận.  Sẽ không có ai dám chơi với ông ta.  Quốc hội Mỹ và nhân dân Mỹ lại càng e dè cái đám gọi là tay chân thân tín của ông ta.

 

Thứ sáu :  Cho dầu sau này có thể Nguyễn Phú Trọng chết bất đắc kỳ tử mà NTD lên thay thế th́ cũng không ai khen băng nhón NTD;  trái lại người ta càng chán ghét hơn v́ thủ đoạn chính trị của họ chẳng khác ǵ băng nhóm Mafia.

 

Thứ bảy: Cho dầu sau này Nguyễn Phú Trọng bàn giao cho NTD sau 1 năm hoặc 2 năm “lănh đạo” th́ rơ ràng họ đă có sắp xếp trước với nhau.  Và màn tranh cử gây cấn đầy kịch tính chỉ là bịp, bịp cả nhân dân lẫn bịp dư luận thế giới.

 

Thứ tám : Đây là lần đầu tiên dân chúng Việt Nam đặt hết kỳ vọng vào một lănh tụ CSVN để mong đem lại một lối thoát khả dĩ sáng sủa.  Người dân không ít th́ nhiều đă biểu lộ sự tin tưởng vào NTD.  Thế nhưng thái độ b́nh thản buông tay của ông ta đă chứng tỏ ông ta sổ toẹt vào những mong chờ của dân chúng.  Coi như những lời hô hào “đổi mới” trước đây của ông ta chỉ là những lời nói vui.

 

Thứ chín: Sự b́nh thản của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước chộn rộn của dư luận chứng tỏ họ đă sắp đặt với nhau trước. Thái độ thụ động, chán nản của NPT trước đây chỉ là động tác giả đánh lừa thiên hạ. Và thái độ hăng hái, lần lướt của NTD trước đây cũng chỉ là động tác giả để đánh lừa Mỹ và thế giới.

 

Giờ đây vở kịch đă hạ màn, nhưng những tín hiệu phát đi từ vở kịch này đă khiến cho người ta chán ngán cho cái đám đệ tử chân truyền của Hồ Chí Minh.  Bọn họ tưởng là tŕnh diễn một màn ảo thuật chính trị đầy hấp dẫn nhưng họ không ngờ đó chỉ là chơi dại.  Trước mắt của họ không phải là sự nể phục của thế giới, mà là sự mất niềm tin ê chề.

 

Cũng đáng đời cho quốc gia nào, dân tộc nào đă tin vào sự “chân thành” của Cộng sản Việt Nam. Giờ đây họ phải đối diện với khả năng không thể trả nợ của CSVN.  Một khi kẻ cầm chịch “lănh đạo nổi tiếng sáng suốt” của CSVN đă ḷi mặt lừa đảo th́ liệu những ông chủ nợ có lấy lại được nợ vừa vốn vừa lăi hay không ?

 

 

28/01/2016

Bùi Anh Trinh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính