Ngày 29-3-1972, bọn xâm lăng Cộng Sản Bắc Việt, với  khoảng 30,000 bộ đội  và  200 xe tăng, công khai vượt vùng phi-quân-sự,

tràn xuống phía Nam, đánh chiếm các căn cứ hỏa lực của ta, rồi tỉnh Quảng Trị.

Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa phản công . Và ngày 15-9-1972, cổ thành Quảng Trị đă  được tái chiếm.

Xin mời đọc bài  thơ  Trận Quảng Trị của Trần Xuân Dũng.

 

 

Trận Quảng Trị

4/1972 - 9/1972

 

Chỉ một ngày trước lễ Phục-Sinh

Vùng phi-quân-sự nổ th́nh-ĺnh

Tầm xa hỏa-tiễn từ phương Bắc

Giặc pháo ngày đêm vị-trí ḿnh

 

Phía Nam Bến-Hải rung rinh

Đoàn quân Bắc-Việt chuyển ḿnh chồm sang

Hai trăm thiết-giáp đă dàn

Ba Sư-đoàn giặc hàng ngang tiến vào

 

Bên ta lập tức bị lao đao

Mới chuyển quân chưa vững chút nào

Tân-lập, Sư-đoàn 3 “Bến-Hải”

Hứng ngay đại-bác đổ mưa rào

 

Khả-năng tác-chiến chưa cao

Hai ngày cầm cự lính nao-núng rồi

Vài đơn-vị súng buông rơi

Trên không cho lệnh đă rời chạy đi

 

Lui-quân hàng ngũ chẳng c̣n chi

Bắc-Việt đuổi theo rất cấp-kỳ

Quốc-lộ chen người, xe, cơ-giới

Về Đông-Hà chậm tất lâm-nguy

 

 

Xích quay nghiến, máy ầm-́

Đoàn xe tăng giặc như phi tới gần

Làm sao có thể cầm chân

Toán quân Cộng-Sản bội phần đông hơn

 

Thủy-Quân Lục-Chiến dạ không sờn

“Sát Cộng” trong ḍng máu, bốc cơn

Một Lữ-đoàn : 258 đánh

Xích tăng xâm-lược cuốn không trơn

 

Sóng lên trong mắt căm-hờn

Áo rằn-ri khói lửa sơn đẹp màu

Chiến-xa giặc xấn lên cầu

Tung ngay pháo-tháp chiếc đầu chạy lui

 

Chỉ nhất thời thôi giặc phải lùi

Trời Đông-Hà khói bốc đen thui

Phi-cơ dũng-cảm ta nhào xuống

Hỏa-tiễn pḥng-không bắn trúng đuôi

 

Trung-đoàn Thiết-Giáp 20

Liền tay trực-xạ không rời đối-phương

Cản chân địch tiến trên đường

Trong khi ta vẫn c̣n đương phá cầu

 

Một tiếng ầm vang-dội khá lâu

Hai cầu rớt xuống nước sông sâu

Bên ta t́nh-thế giờ thêm vững

Chưng-hửng đoàn quân Bắc đối đầu

 

Tuyến pḥng-thủ mới, lập mau

Nam sông Cam-Lộ ngơ hầu giữ nguyên

Sư-đoàn 3 mới tạm yên

Một Trung-đoàn mất gần biên-giới Lào

 

Ba tuần gắng giữ vẫn chưa sao

Pḥng-tuyến đang yên bỗng đổ nhào

Lệnh-lạc hồ-đồ không phối-hợp

Trung-đoàn Thiết-Kỵ phải đi vào

 

Bộ-binh chẳng hiểu ra sao ?

Trung-đoàn Thiết-Giáp lẽ nào đă thua ?

Hoang-mang, cũng rút-lui bừa

Ngay trên quốc-lộ lại mua thảm-sầu

 

Dân nghe lính rút, biết ǵ đâu

Bồng-bế vợ con chạy chúi đầu

Từ Quảng-Trị ra, rời Thạch-Hăn

Kinh-hoàng, dân, lính lẫn trong nhau

 

 

Quân-xa trước, xe đạp sau

Xe đ̣, ba bánh loạn mầu bụi hung

Người, xe, súng, kẹt tứ tung

Nhích đi từng tấc, cuối cùng nghẽn luôn

 

Cộng-quân theo sát đánh bên sườn

Pháo-kích rơi trên dọc khúc đường

Hỏa-tiễn lao vô từ đất Bắc

Dân nhiều hơn lính chết bi-thương

 

Lọt lại sau, vững như thường

Thủy-Quân Lục-Chiến c̣n đương chặn thù

Giặc quanh Ái-Tử trù-trừ

Chúng e cọp-biển mạnh như sóng-thần

 

Áp-lực gia-tăng, địch ép dần

T́nh-h́nh chiến-thuật phải di quân

Thủy-Quân Lục-Chiến nghiêm hàng ngũ

Thạch-Hăn băng làn nước ngập thân

 

Về Nam Mỹ-Chánh hai tuần

Mũ xanh hai chuyến bất thần đánh lên

Trực-thăng-vận trận đầu tiên

Hành-quân thủy-bộ kế liền trận sau

 

 

Quảng-Trị đang cần chiếm lại mau

Đất trong tay giặc, thật là đau

Thiên-thần Mũ Đỏ : quân ưu-tú

Tháng sáu ra tăng-phái địa-đầu

 

Vượt sông Mỹ-Chánh đánh nhầu

Nửa đêm bờ Bắc thọc sâu bất-ngờ

Cộng-quân chết tưởng c̣n mơ

Đứa c̣n sống chạy chẳng chờ lệnh ai

 

Một đoạn mười cây quốc-lộ dài

Cộng-quân bỏ lại súng, thi-hài

Xe tăng cơ-giới sơn c̣n mới

Đại-bác nghênh trời máu sớm mai

 

Nhảy Dù có một không hai

Ba ngày đuổi giặc ta vài thương-vong

Tới sông Thạch-Hăn uốn ṿng

Giặc lo cố-thủ bên trong Cổ-Thành

 

Thủy-Quân Lục-Chiến lại tung-hoành

Đánh chặn vùng xa bắc ngoại-thành

Một mục-tiêu cần mau giải-quyết :

Ngăn đường tiếp-vận giặc cho nhanh

 

 

Xe tăng địch chạy không đành

Giúp quân bộ-chiến muốn dành thế hơn

Quân ta đánh trút căm-hờn

Súng la, đạn rít xả cơn giận này

 

Không-quân bom đánh thủng tường dày

Chiến-sĩ anh-hùng xốc tới ngay :

Mấy Đại-đội Thiên-Thần Mũ Đỏ

Xuyên tường, chiến-thắng kế tầm tay

 

Ai ngờ, thật thảm-thương thay

Đêm, bom trúng đám quân này - chết oan -

Thương-vong suy yếu Tiểu-đoàn

Ta ngưng bước tiến giặc hoan-hỉ mừng

 

Giằng-co hơn tháng nữa không ngừng

Nỗ-lực phen này sức tập-trung

Tái-chiếm Cổ-Thành mang trọng-trách

Thủy-Quân Lục-Chiến thế bừng-bừng

 

Đêm buông, ḅ ép sát lưng

Tiến trong đổ nát tính từng phút giây

Đụng ngay chốt địch đóng dầy

Đạn đi ngang tóc, đạn cầy sát da

 

 

Bờ Thành khoảng cách chẳng c̣n xa

Trăm thước - hỏa-châu cháy sáng ḷa

Bóng Cộng-quân dài theo hướng chiếu

Tưởng chừng như ngó xuống quân ta

 

Pháo-binh yểm-trợ, rớt xa

Trên cao địch vẫn tưởng là chẳng sao

Chỉnh xong, tác xạ ào-ào

Lao vô hầm trú địch gào thất-thanh

 

Vượt rào tựa gió lốc qua nhanh

Như sóng thần lên ập mặt Thành

Cọp-biển xé trời đêm cận-chiến

Xung-phong vũ-băo giặc tan-tành

 

 

Tiểu-đoàn 3 đă nêu danh

Mấy trăm giặc chết xác banh hố hầm

Góc Nam c̣n dội thanh-âm

Tiểu-đoàn 6 hét ầm-ầm xung-phong

 

Giặc tứ-tán như vịt sút lồng

Bị thương, đền tội chết phần đông

Mười lăm tháng chín khi vừa sáng

Quảng-Trị, Cổ-Thành tái-chiếm xong.

 

 

Bác-sĩ Trần Xuân Dũng

(Trích Như Sóng Thần Lên)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính