Đất khách tranh đấu

 

 

 

Sông Hàn vơi suối nước mắt

chảy dài dài, Trời đất có hay!

Việt Nam mù mịt tương lai

viễn ảnh lệ thuộc, ai là cứu tinh

nữ nhi dâng cả ḷng thành

đất khách tranh đấu, tháng năm kiên tŕ

gửi lời thăm hỏi cố tri

mến chúc mong ước thực thi thỏa ḷng

 

 

 

 

 

Bs. Phùng Văn Hạnh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính