Một con ngựa đau cả tu khng ăn cỏ

Đồng bo đau khổ mnh bỏ sao đnh

Lm sao giữ được tr thanh

Thn tm an lạc ra anh con g

Lời rằng thố tử hồ bi

Người mnh khốn khổ mũ ni đnh lng

Xin đừng lm cọp lm rồng

Nhe nanh ma vuốt mc lng moi tim

Xin được lm một cnh chim

Bn trời thao thức đi tm đồng hương

Đồng bo quốc nội th lương

Một lời ku cứu xin thương đồng bo

Cng nhau họp sức h ho

Đập xiềng bẻ xch đn cho Tự Do

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

  

Ginh xương

 

 

Hồ cẩu nhập chuồng đấu đ nhau

Ba bốn cục xương đỏ ao ao

Cẩu ci quay lưng gi li đ

Co gi trở mặt cẳng ngược co

Mo mả co chn ku tới tới

G đồng đập cnh gy mau mau

Vạch lng tm vết lừa tử huyệt

Dn cười chỉ trỏ thịt cho tao

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh