30 Tháng Tư,

 

Đốt cờ đỏ

 

Cờ ch́m biển khói ngợp trời tàn

Đỏ lửa thiêu hồ tiếng hát vang

Tàn tích lưởi ḅ mồi ngoài biển

Tro bụi mặt heo mạc trong than

Ấm ḷng dân khổ tan oan nghiệt

No cơm kẻ khó vượt cơ hàn

Độc tài đảng trị dân tống khứ

Lập lại tự do thoát hán gian

 

 

DỰNG CỜ VÀNG

 

Cờ dựng hồn thiêng của núi sông

Vàng da Bách Việt giống Tiên Rồng

Xuất đuốc hỏa thần thiêu bốn tốt

Hiện ṿi phong quỉ cuốn ba không

Dân mừng nay thoát c̣ng giặc ngoại

Chủ vui rày sút ách tù trong

Tự dân quyết định tô lịch sử

Do dân hành động lập thành công

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính