Quốc Gia

 

 

DN chng an cư hưởng thi BNH

TỘC gia thuận thảo rạng nh MINH

TỔ phụ Tin Rồng cơ duyn THẮM

QUỐC triều Hồng Lạc đất nước XINH

DANH truyền hậu duệ tnh muội ĐỆ

DỰ lưu tiền bối nghĩa tỷ HUYNH

TRCH trọng đồng cam lng phỉ CH

NHIỆM trn cộng khổ dạ thỏa TNH

 

 

 

Cộng sản

 

 

VIỆT dn căm phẫn nhắm mục TIU

CỘNG tm ha tr quyết một ĐIỀU

N ti thi th li ra ĐỐT

LỆ bộc tham ko ln THIU

HN bi giặc th dn đập BA

C giết dn lnh chng chm RU

PHẢN thuyết tam v bầy co QUỈ

QUỐC ph gia vong lũ chồn YU

 

 

 

Heo tế

 

 

Mười anh nng dn đầu đảng heo

Lợn li trọng l hận lộn pho

Đốt l xề, ni, con quay ro

Quạt lửa h, l, niểng ăn theo

G Tập ngồm ngom cười mắt hp

Ả Bnh l nh đ lng nheo

Heo tế tu man nhai rm rốp

Vỗ đi thch ch khạc xo

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh