Oai Linh Thnh Tổ

 

 

 

 

 

Mỹ rt về rồi lại m quy

V ngựa truy phong cứu hiểm nguy

Trọng l tan tnh con chốt th

Dũng l lừng lẫy cỗ xe phi

Mưa Mỹ thuận my tun ngập m

Lửa tu ngược gi tp trụi mi

Hng Vương linh hiển gn đất Việt

Đ nt bnh tan nước phẳng l

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

Tin động trời! Nǥuγễn Рh Trọnǥ bị m st bằng chất ha học VX

 

m L Tự St

 

 

Đốt trừ tham nhũng hực lửa th

Nứt l củi nổ đảng tiu du

Mosa xả thải trn Hiệp quốc

Xun Thanh bắt cc ngộp EU

Quặng mỏ dừng khoan im thin tht

C tm cấm bắt nn im ru

Vn bi x nghĩa giờ lật ngửa

m l tự st lũ hn ngu

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh