Lật Máng Heo

 

 

Thiên thời Địa lợi Nhân ḥa

Cả ba thế ấy đă về ta

việt cọng nhất định tiêu ma

Tự do Dân chủ hoan ca khải hoàn

Nhưng đâu có thiên đàng

Ở giữa ḷng địa ngục

Mà ta phải hợp sức

Đốt cho khúc gỗ tàn

Và ta phải kết đoàn

Xô cho gốc mục ngă

Có đoàn chiến sĩ già

Thêm đoàn công nhân khỏe

Gắn bó sinh viên trẻ

Bắt tay nông dân ch́

Bao dân oan gan ĺ

Hợp bloggers dũng khí

Hội đồng liên tôn bền bỉ

Cùng nhất trí đứng lên

Hận đọa đày nhất định không quên

Lật máng úp hèm cho bây chết đói

Diệt loài heo hoang lang sói

Ăn bám dân lành thành mọi thành ma

Toàn dân Việt quyết chí không tha

Lũ phản bội nước nhà ủi giày mả tổ

Sẳn ḷ thiêu phừng phừng lửa đổ

Lùa chúng vào úp ổ thành than

Dân Việt Nam dựng lại Cờ Vàng

Tự do Dân chủ vẻ vang giống ṇi

 

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính