Độ G cuối năm

 

 

 Cuối năm vui qu c độ g

Sẵn l bắc nước dạo nhởn nha

Trọng r hoi hp tu thuốc nước

Phc rt quay lơ chệt bm ga

Thanh qu chạy mặt mơ lm bố

Thăng qung run chn sợ thnh ma

Lũ g bi mặt dn cắt tiết

Vặt lng tro cnh rước ng B

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

  

Xun ti họp

  

Ch cho năm mới sủa nhận ca

Mừng chủ đi xa trở lại nh

Theo thm ln non xy mộ ch

Cng ng ra biển rước hồn b

Vẹm phản rước voi giầy m tổ

Cộng tham cng rắn cắn g nh

Ch qu trung kin chờ chủ cũ

Cng dn diệt cộng lập Quốc gia

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh