Lưỡi B chn mn

 

 

 

 

 

Lưỡi b chn mn đ dọn xong

Đai vng lụa bạc bếp Hong Kong

Dồi kha ngũ vị om cọng x

Cho ninh thập cẩm ướp hoa hồng

Anh Php Ấn Hn xin thật bụng

Mỹ Nga c Nhật chớ vị lng

Thi th r chn bưng b chạy

Gia n n thở đội mm dng

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh