Bản lên tiếng về Ngày Quân Lực VNCH 19/6 tại Seattle, WA

_______________

 

 

 

Gởi: - Các ông/bà trong Hội Đồng Đại Diện” và ông Nguyễn Xuân Khanh - Chủ tịch của tổ chức mệnh danh là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington”.

        - Ông Phạm Kiên Trí, - Chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Ngày Nay, Seattle.

                 

Đồng kính gởi

                        - Toàn thể các chiến hữu và đồng hương Việt Nam Cộng Ḥa tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại,

                        - Các cơ quan truyền thông báo chí và các Diễn Đàn Điện Tử của Người Viêt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại.

                           (Để tường và nhờ phổ biến)

 

Tham chiếu: - THƯ MỜI Tham Dự Đại Lễ Kỷ Niệm NGÀY QUÂN LỰC 19/6 Lần Thứ 53” (đính kèm bản copy đăng trên Tuần báo Người Việt Ngày Nay số 518, xuất bản ở Seattle ngày

                        Thứ Sáu 11-5-2018, trang 57). 

                                                                                         

Trích yếu: -  Yêu cầu các ông/bà trong “Hội Đồng Đại Diện” và  ông Nguyễn Xuân Khanh, - Chủ tịch của tổ chức mệnh danh là “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington” giải thích một số vấn đề liên quan “THƯ MỜI Tham Dự Đại Lễ Kỷ Niệm NGÀY QUÂN LỰC 19/6  Lần Thứ 53” tại Seattle, Tiểu bang Washington.

       

 Thưa các ông/bà trong ”Hội Đồng Đại Diện” và ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Khanh,

 Thưa ông Phạm Kiên Trí, Chủ Nhiệm Tuần báo Người Việt Ngày Nay. 

 

Chúng tôi kư tên trong Bản Lên Tiếng nầy là các cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa cư ngụ Tiểu bang Washington trong suốt đời quân ngũ đă nhiều lần chứng kiến hoặc trực tiếp tham dự Đại Lễ Ngày Quân Lực 19/6 diễn ra tại Thủ đô Saigon. Nhân đọc Thư Mời dẫn thượng kư tên ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Khanh, chúng tôi xin nêu các điểm chính yếu sau đây: 

 

1. Tổ chức mệnh danh là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington”  ông Nguyễn Xuân Khanh làm Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện” có chính danh đứng ra cử hành Đại Lễ Kỷ Niệm

    Ngày Quân Lực VNCH 19/6 lần thứ 53 sắp tới không? 

    Ngày Quân Lực 19/6 thuần túy thuộc về Quân Lực VNCH, xưa nay đều do các Hội Đoàn thuộc QL/VNCH ở hải ngoại đảm trách việc kỷ niệm.

 

2/ Các ông/bà trong “Hội Đồng Đại Diện” của tổ chức ”Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington”  hiểu rơ ư nghĩa lịch sử của Ngày Quân Lực 19/6 năm 1965 như thế nào mà các ông/bà ủy nhiệm ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Khanh kư tên ”Thư Mời”, cho rằng Ngày Quân Lực 19/6: 

    a/ - “Là ngày ghi ơn các vị Anh Hùng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Vị Quốc Vong Thân”. 

    b/ - Nhằm để tưởng niệm Anh Linh Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh v́ Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Tự Do” .  

    

     SỰ THẬTNgày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1965 là ngày đánh dấu sự chuyển quyền trị quốc an dân tử Chính Phủ dân sự VNCH sang Quân Lực VNCH: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu được tín nhiệm chức vụ”Chủ tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia” và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm ”Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương”

    Sự kiện ngày 19/6/1965 không phải là cuộc binh biến, gây thương vong cho bất cứ một Quân Dân Cán Chính nào mà trong “Thư Mời” dẫn thượng làm Đại Lễ.... tưởng niệm”. 3/ Trong “Thư Mời”, kư tên ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ Tịch “Hội Đồng Đại Diện” của tổ chức mệnh danh là ”Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington”  viết rằng: 

     a/ “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” là lời thề”  của ”người Lính”. 

          Xin hỏi: Người Lính nào?  Trong khi ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Khanh vốn là một cựu Thiếu Sinh Quân (Số quân 17--), cựu Sĩ quan QL/VNCH.

     

          SỰ THẬTTổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” là ba TÍN NIỆM mà người lính VNCH luôn luôn tôn trọng, đồng thời tuân hành SÁU ĐIỀU TÂM NIỆM” . Ngược lại, người lính Cộng Sản Bắc Việt, trong đó có Cựu Trung Úy Bộ Đội CSBV Phạm Kiên Trí, hiện là Chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Ngày Nay ”...thề phanh thây uống máu quân thù”  Trung với Đảng, hiếu với dân”. 

      

     b/ ...” đă chiến đấu bảo vệ tự do và hạnh phúc cho người dân miển Nam trước sự xâm lăng của kẻ thù từ phương Bắc”.

      

      SỰ THẬT: Vào thời điểm hiện hữu Ngày Quân Lực 19/6 đầu tiên cách nay 53 năm tức năm 1965, chưa hề  sự xâm lăng của kẻ thù từ phương Bắc”. Nếu có, xin hỏi các ông/bà trong ”Hội Đồng Đại Diện” và ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Khanh: Kẻ thù từ phương Bắc là ai, xâm lăng VNCH như thế nào vào năm 1965? 

 

Các Cựu Quân Nhân QL/VNCH chúng tôi yêu cầu:  

     - Các ông/bà trong Hội Đồng Đại Diện” mà ông Nguyễn Xuân Khanh là Chủ tịch của tổ chức mệnh danh là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington”,

     - Cựu Trung Úy Bộ Đội VC Phạm Kiên Trí, - Chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Ngày Nay,

     Là những người có trách nhiệm liên đới vể nội dung Thư Mời”, vui ḷng giải thích các điểm nêu trong Bản Lên Tiếng nầy để rộng đường dư luận càng sớm càng tốt trước ngày Thứ Bảy 16 tháng 6-2018, là ngày Hội Đồng Đại Diện” của các ông/bà dự định tổ chức tưởng niệm” Ngày Quân Lực 19/6 tại Seattle.

  

 

Chào các ông/bà, 

Tiểu Bang Washington ngày 06 tháng 6 năm 2018

Các Cựu Quân Nhân QL/VNCH.

(Đồng kư tên)

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

 

 

 

 

 

Phạm Kiên Trí (mang máy ảnh), - Chủ nhiệm Tuần báo Người Việt Ngày Nay, là tác giả bản văn Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Ngày Quân Lực 19/6/2018 tại Seattle, ủy nhiệm cho Cựu TSQ - Sĩ quan QL/VNCH Nguyễn Xuân Khanh, Chủ tịch HĐĐD kư tên (H́nh bên phải, là người đứng đầu bàn, mặc áo thun đỏ).

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính