Bài giảng trong Thánh Lễ công lư và ḥa b́nh

cầu nguyện cho Ls Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà

 

 

ngày 27/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo