Nguyễn Hữu Tấn tự tử trong đồn công an

 

 

 

 

Đồn công an là thiên đường hạ giới

Chỉ một đường vào, chẳng có đường ra

Nơi tự tử an toàn tùy lựa chọn

Bằng dây thừng hay sắt thép như dao

 

Tự treo cổ giờ không c̣n ưa chuộng

Kiểu chết nầy ít để lại tiếng vang

Để cái chết đạt yêu cầu của đảng

Không ǵ bằng hăy tự tử bằng dao

 

Kiểu chết mới nhưng vô cùng "ấn tượng"

Đảng t́m ṭi sáng tạo tận Vĩnh Long

Chết có máu do cắt ĺa cổ họng

Mới răn đe dân són đái trong quần

 

Đảng chỉ thị đồn công an cả nước

Mau phát huy sáng kiến chết trong đồn

Để chăn đắt bầy cừu vài năm nữa

Trước khi giao đất nước hẳn cho Tàu

 

Nguyễn Hữu Tấn tên anh ghi sử sách

Bị đập đầu cắt cổ quá thương tâm

Đảng cộng sản Ba Đ́nh loài khát máu

Uống máu... đờ bờ... vẫn chưa đủ hay sao?

 

 

Babui

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính