Lê Đ́nh Ḱnh R.I.P.

 

Babui

 

 

 

 

 

Văn Tế Cụ Ḱnh

 

 

 

 

Than ôi
Tiết đông về Đất Trời lạnh lẽo
Nhớ Đồng Tâm muôn nẻo xa xâm
Đất bị cướp dân nhập viện rầm rầm
Cụ Ḱnh chúng giết v́ giữ làng giữ đất.

Nhớ linh xưa
Từ giă xóm làng theo Hồ làm cách mạng
Ngỡ đem thanh b́nh áo ấm cho dân
Bốn lăm năm thấy qủy dữ biết ḿnh lầm
Cởi áo cách mạng âm thầm cùng ruộng rẫy.

Nay xót nỗi
Quê hương đổi mới sâu bọ trùng trùng
Toàn bọn cực ác cùng hung
Nó xưng là giải phóng
Ăn không chừa thứ ǵ
Ngồi trên luật pháp
Coi dân như nô lệ 
Chốn công đường dân phải chi chung
Không thủ tục “đầu tiên” là chờ mệt xỉu
Không biết điều c̣n chưa quà biếu
Là phải chờ từ sáng đến trưa
Nói năng phải thành kính dạ thưa
Đừng lu loa luật lệ dư thừa
Đội cho mũ đồ phản động ngoại bang xúi giục.

Đau đớn nhẽ
Đồng đảng đang tâm giết người đầu bạc
C̣n vu hoang xác chết cầm lựu đạn trong tay
Âm mưu sát hại phải khai
Bằng chứng công an mà đừng ấm ớ
Nhận tội đi được đảng ḿnh che chở 
Đảng Đỉ ḿnh lượng rộng bao la
Đường Cách Mệnh là ta đất dân là của Đảng.

Than ôi
Bồi hồi gan vỡ ruột mềm
Sụt sùi hai hàng lệ đổ
Cụ ra đi hận kẻ tham tàn
Trời chung không đội
Ḷng quyết báo cừu
An vui lạc cảnh

Thượng hưởng


Phuong Vu kính điếu

 

 

 

Kẻ Thù Đảng Hôm Nay

 

 

 

 

Kẻ thù ta nay không là đại Hán
Đang lăm le nuốt chửng cả quê nhà
Bởi ta đă cam tâm làm thái thú
Và một ngày đồng hóa sẽ không xa

Kẻ thù ta nay không là Đế quốc
Ta từng thề quyết uống máu ăn gan
Bởi đế quốc nay là đại ân nhân
Cứu sống ta qua mấy lần chết đói

Kẻ thù ta nay không là Ngụy tặc
Ta từng thề giết chết chẳng nương tay
Bởi đô la hàng hóa gởi về đây
Là của họ khúc ruột xa ngàn dặm

Kẻ thù ta hôm nay là Dân Tộc
Đang cản ngăn đường chủ nghĩa quang vinh
Hoa Việt một nhà thống nhất ḥa b́nh
Pḥ Hán chúa dựng xây nền Đại Cục.

 

Phan Huy

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính